Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

​PODSUMOWANIE X KWESTY NA RATOWANIE ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW W SKAWINIE

data dodania: 4 listopada 2016

 

Już po raz dziesiąty Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zorganizowało „Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków na skawińskich cmentarzach”. Organizowane przez nas zbiórki pieniędzy w dniu Wszystkich Świętych są sposobem na pozyskanie środków finansowych na renowację zabytkowych nagrobków. Organizatorzy niezmiennie podkreślają potrzebę troski o miejsca dokumentujące naszą skawińską historię. Pieniądze zebrane podczas dotychczasowych Kwest, przyczyniły się do podniesienia walorów estetycznych zabytków cmentarnych, które poddane są niszczącemu działaniu czasu, a także zmiennym warunkom pogodowym.
Od roku 2007, czyli od I Kwesty zorganizowanej przez TPS, pracom renowacyjno-konserwatorskim poddano 13 zabytkowych i zniszczonych nagrobków. W czasie tegorocznej kwesty zebrano łącznie 8.412,36. (w tym na cmentarzu parafialnym w Skawinie — 6891,45 zł., a na cmentarzu komunalnym w Korabnikach —1520,91 zł. ).
Wszystkim, którzy złożyli nawet najmniejszy datek, serdecznie dziękujemy. Każdy grosik wrzucony do kwestarskiej puszki przyczyni się do tego, by zabytkowe groby na skawińskich cmentarzach przetrwały wiele lat i przekazywały przyszłym pokoleniom wiedzę o historii naszego regionu. Jak co roku wolontariuszami byli przedstawiciele niemalże wszystkich skawińskich środowisk.
Wśród kwestujących mogliśmy spotkać wicewojewodę małopolskiego Piotra Ćwika, członka Zarządu Powiatu Krakowskiego Arkadiusza Wrzoszczyka, zastępcę burmistrza Norberta Rzepisko, przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Grabca, dyrektorów skawińskich szkół: Anitę Karczewską, Grażynę Wójcik i Adama Łukasika. Wśród kwestujących byli oczywiście członkowie Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, zaprzyjaźnionych z nami skawińskich stowarzyszeń, organizacji i instytucji. Byli nimi: Władysław Matuła, Maria Borowiecka, Zuzanna Wędzicha, Krystyna Galacińska, Łukasz Martyna, Stanisław Lupa, Magdalena Tarnopolska, Czesława Kopeć, Janusz Opydo, Halina Lech, Czesław Gąsiorowski, Krystyna Droździewicz, Małgorzata Kopeć, Anna Wąsowicz, Jadwiga Raczyńska,, Helena Kaim, Elżbieta Panek, Katarzyna Polek, Grażyna Woźniczka, Adam Woźniczka, Janusz Bysina, Włodzimierz Galaciński, Michał Grzeszczuk, Marcin Kuflowski, Alicja Płonka, Wanda Pabian, Marian Strzeboński i Jan Liskiewicz.

Liczną grupę kwestujących stanowiła skawińska młodzież. Z Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie wolontariuszami byli: Joanna Tyrała, Aleksandra Morawa, Julia Styrylska, Konrad Ożóg, Wiktor Tomczyk Sebastian Czyżowski Klaudia Pietras, Marysia Ziemniarska, Aleksandra Sobesto, Marta Jankowicz, Barbara Wąs i Wiktoria Kluza, a z Zespołu Szkół Katolickich: Zuza i Maja Karczewskie, Amadi Lesiak, Julka Mazalon, Mikołaj Pala, Nadia Adaś, Nikola Dziudziek, Mateusz Bularz, Ala Kawecka, Oliwka Dudziak, Jacek Bazan, Gaba Krupnik,Ola Niedbała, Nikodem Lesiak, Kasia Gasz Ala Sermet, Janek Bazan, Julka Czubaj, Emilia Papież i Adam Sarnek.
Nie zabrakło też harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, a wśród nich byli druhny i druhowie: Julia Pagacz, Agata Pawlina, Kamil Józefczyk, Tomasz Pietrzyk, Aleksandra Kupiec, Justyna Patalong, Anna Lasek, Maria Pachel, Jakub Florczyk, Jakub Michalik, Mikołaj Ciupek, Jakub Kaleta, Natalia Bębenek i Natalia Wątor.

Jak zawsze na cmentarzu komunalnym w Korabnikach kwestowali strażacy z OSP Skawina II – Korabniki, a wśród nich: Jerzy Suder, Piotr Suder, Jakub Suder, Emilia Kowalik, Marek Urban, Kacper Urban, Krzysztof Czopek, Kamil Piszczek, Krzysztof Ożóg, Maksymilian Ożóg, Leszek Maj, Kamil Ożóg,
Dawid Lis, Dominik Ożóg, Aleksandra Patalong i Mariusz Abramski.

W tegoroczną kwestę zaangażowanych było kilkudziesięciu wolontariuszy. Jesteśmy im wdzięczni za to, że poświęcili swój wolny czas. Dziękujemy!
Zarząd TPS dziękuje także wszystkim, którzy pomogli w organizacji X Kwesty, a w szczególności: Antoniemu Holikowi oraz druhnie Aleksandrze Markuszewskiej, a także koordynatorom ze skawińskich szkół: Małgorzacie Morawie oraz Konradowi Rzepeckiemu. Gorące podziękowania kierujemy pod adresem druha Dariusza Martyny z OSP Skawina II-Korabniki.
Za zebrane datki w ubiegłorocznej IX Kweście dokonano II etapu modernizacji i renowacji Grobu Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym. Nie naruszając dotychczasowej struktury i napisów na istniejącym Grobie, dokonano architektonicznego wkomponowania dwóch szklanych tablic upamiętniających ofiary II wojny światowej, które często nie posiadają swojego miejsca pochówku.

Na pionowej tablicy umieszczono napis:
Pamięci Mieszkańców Skawiny,
którzy w latach 1939–1945 polegli w walce,
zostali zamęczeni w katowniach i obozach śmierci
lub zaginęli.

Na umieszczonej poziomo płycie upamiętniono nazwiska 54 mieszkańców naszego miasta – ofiar II wojny światowej. Pomysłodawczynią takiego rozwiązania architektonicznego jest Katarzyna Wątor- Kmita.
W dniu 1 listopada, po zakończeniu Mszy Świętej na Cmentarzu Parafialnym ks.prałat Edward Ćmiel dokonał poświęcenia tych tablic.