Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

SKAWIŃSKI SALON LITERACKI 11.12.2014

data dodania: 4 grudnia 2014

Henryk Jakub Różycki ur. 5 lutego 1873 r. jako drugi z pięciu synów Andrzeja Różyckiego i Agnieszki Łukasik z Pachlów, w rodzinie mieszczańskiej, rzemieślniczej. Z zawodu był stolarzem, wiele lat przepracował jako urzędnik kolejowy, z zamiłowania literat, piszący z pasją o dziejach Skawiny i …

Wielkie widowisko muzyczne „Skawina da się lubić”

data dodania: 15 maja 2014

Sobotnie obchody Dni Skawiny uświetni swoim występem Galicyjska Orkiestra Straussowska Obligato pod kierownictwem Jerzego Sobeńko oraz solistów polskich teatrów muzycznych i operowych. Na niezwykłe widowisko złożą się największe przeboje musicalowe, operowe, muzyki klasycznej  i popularnej. Wszystko w przepięknej scenerii Starorzecza, …

Z JASKINI DO GWIAZD

data dodania: 3 maja 2014

W dobie postępującego procesu starzenia się społeczeństw coraz większego znaczenia nabiera wdrażanie idei aktywnego starzenia się, które połączy w sobie zagospodarowanie potencjału osób starszych i równocześnie zmniejszy poczucie ich wykluczenia społecznego. Dostrzegając ten problem Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu i Towarzystwo …

NIEPEŁNOSPRAWNY – NAD PODZIW SPRAWNY – TURNIEJ RYCERSKI O MIECZ KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

data dodania: 11 kwietnia 2014

Z okazji jubileuszu 650-lat lokacji naszego miasta, Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz Muzeum Regionalnym przystępuje do realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Wychowankowie i pedagodzy …

KONKURS „DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ”

data dodania: 17 stycznia 2014

Rok 2014 dla Skawiny jest rokiem wyjątkowym ze względu na przypadający jubileusz 650-lecia lokacji miasta. Z tej okazji Towarzystwo Przyjaciół Skawiny koordynuje dwa konkursy: 1) dla uczniów szkół gimnazjalnych konkurs literacki „Opowiadanie o Skawinie moich wnuków”, 2) dla uczniów szkół …

Dziennik Projektu

data dodania: 22 czerwca 2013

09.04.2013 rozpoczęliśmy naszą wielką przygodę z zajęciami edukacyjnymi w projekcie „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę – kultywowanie lokalnych tradycji poprzez organizację zajęć edukacyjnych”. Pierwszą na naszej liście placówką, której takie zajęcia miały miejsce jest: Szkoła Podstawowa w Zelczynie …