Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

JUBILEUSZOWA X IMPREZA ŚRODOWISKOWA ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

data dodania: 5 czerwca 2013

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Centrum Wspierania Rodziny oraz Gimnazjum Nr 1 we współpracy z Centrum Kultury i Sportu serdecznie zapraszają na Jubileuszową X Imprezę Profilaktyczno-Sportową „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2013r. w godz. 12.00-18.30 w Parku Miejskim w Skawinie obok Pałacyku „Sokół”.

Impreza stanowi element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013r. i jest elementem projektu Skawińskie Dni Profilaktyki przebiegającego pod hasłem „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”, realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Skawina, Centrum Wspierania Rodziny, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Gimnazjum Nr 1 oraz Bibliotekę Pedagogiczną. Stanowi on świadectwo, że władze samorządowe i inne środowiska popierają życie zdrowe, wolne od nałogów a równocześnie chcemy szerzyć wartości płynące z aktywnego spędzania wolnego czasu.

Organizatorzy przygotowują imprezę z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych mieszkańcach Gminy Skawina. W programie imprezy znajdzie się wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz całej rodziny: konkurencje sportowe – ze szczególnym uwzględnieniem biegów, występy artystyczne, konkursy profilaktyczne, koncert Grupy Próg „Poszukiwania muzyczne – Bałkany”.

Ciekawym elementem imprezy jest „bieg sztafety honorowej”, do udziału w której organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych środowisk i profesji m. innymi: samorządowców, księży,  strażaków, nauczycieli, przedstawicieli zakładów pracy, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Długość sztafety: 4 x 200 metrów.

Serdecznie zapraszamy Państwa przedstawicieli różnych środowisk do udziału w sztafecie i zgłoszenie 4 osobowej drużyny do dnia 6 czerwca 2013 r. Zgłoszenia przyjmują: Małgorzata Kopeć Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii tel.: 12 276 01 27 lub Joanna Józefczyk – Janek Zastępca Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Skawinie tel.: 12 291 21 96.

Wyrażamy nadzieję, że słońce, świeże powietrze, sprawdzanie własnych sił oraz szlachetna rywalizacja w duchu fair play, z pewnością dostarczą wiele emocji i radości wszystkim uczestnikom imprezy.

Więcej informacji na stronie Centrum Wspierania Rodziny www.http://cwr-skawina.pl/