Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

KAZIMIERZ III WIELKI