Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

SZTANDAR DLA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY

data dodania: 14 stycznia 2013

Dziękuję w imieniu wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.  Pragnę zapewnić, że ten sztandar stanie się symbolem wartości, które były są i będą fundamentem naszej działalności. Zapewniam, że zawsze będzie otoczony dumą   i honorowany z należną mu czcią.

Takimi słowami podziękował Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Stanisław Grodecki wszystkim tym, którzy wsparli finansowo ideę wykonania sztandaru dla TPS.

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny od ponad trzydziestu lat służy naszemu miastu, gromadząc pamiątki przeszłości, pomnażając i popularyzując wiedzę o dziejach Skawiny  i uczestnicząc we współczesnych pracach nad jej rozwojem.

Do największych naszych osiągnięć należy:

– zgromadzenie zbiorów, które umożliwiły założenie Muzeum Regionalnego,

– prowadzenie dorocznych kwest na ratowanie starych grobów zasłużonych skawinian,

– wydawanie od 28 lat Informatora, zawierającego publikacje o charakterze historycznym i bieżącym życiu miasta.

-włączenie w naszą działalność dzieci i młodzieży skawińskiej poprzez szkolne koła TPS

Uroczystość przekazania Sztandaru dla Towarzystwa odbyła się 6 stycznia br. w wypełnionej po brzegi sali skawińskiego „Sokoła”. Wśród licznie przybyłych gości byli między innymi zastępca burmistrza Skawiny pan Paweł Kolasa, wicestarosta powiatu krakowskiego pani Urszula Stochel, poseł na Sejm RP Józef Lasota, senatora RP Bogdana Pęka reprezentował kierownik biura senatorskiego Antoni Holik. W uroczystości przekazania sztandaru uczestniczyli tez skawińscy radni, reprezentanci zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń i organizacji oraz rzecz jasna licznie przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Awers sztandaru nawiązuje do barw Skawiny. Pośrodku umieszczony jest napis:WIERNI TRADYCJI Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI”.

Słowa te oddają w pełni rolę, cele i zadania TPS w krzewieniu wiedzy o historii, kulturze Skawiny w społeczności lokalnej miasta.

Rewers sztandaru nawiązuje do barw Polski. Pośrodku rewersu umieszczony jest Herb Polski, biały orzeł na czerwonym tle. Dobór proporcji sprawia wrażenie umieszczenia Herbu w otwartym oknie.

Symbolizuje ono otwartość TPS do współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach funkcjonowania.

Sztandar dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny został współfinansowany ze środków Gminy Skawina. Wkład finansowy w wykonanie sztandaru TPS wniosło 34 fundatorów. Wszyscy darczyńcy zostali uhonorowani wbijając symboliczne gwoździe honorowe   w drzewiec Sztandaru.

Po części oficjalnej uroczystości nastąpiło przedstawienie kolejnego projektu realizowanego przez TPS. Projekt „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę” zakłada wykonanie lalek w odświętnym stroju skawińskim z XIX wieku, które zostaną wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych dla dzieci z wiejskich szkół podstawowych Gminy Skawina. Zajęcia edukacyjne dla szkół rozpoczną się już po feriach zimowych. Lalki zostaną również nieodpłatnie przekazane do szkół i gminnych izb regionalnych.

W ramach tego projektu przekazano już 4 komplety wykonanych przez TPS  lalek   w odświętnym stroju skawińskim z XIX wieku, miedzy innymi dla Burmistrza Gminy Skawina   i Muzeum Regionalnego w Skawinie.

Ponieważ uroczystość przekazania Sztandaru dla TPS odbyła się 6 stycznia, nie mogło zabraknąć polskich kolęd. Po złożeniu noworocznych życzeń przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, dla wszystkich obecnych, rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Akompaniament muzyczny zapewnił zespół „Ostinato” pod kierownictwem Lecha Greli, członka TPS.

Więcej informacji w 78 numerze Informatora TPS

Zdjęcia z poniższej galerii są autorstwa Tomasza Stawowego