Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

WOLA RADZISZOWSKA WITA SOKOŁÓW

data dodania: 2 maja 2014

 

Projekt „Pamiętajcie o Sokołach” z zajęciami edukacyjnymi przemierza kolejne miejsca w Gminie Skawina. Dziś przyszła kolej na Wolę Radziszowską. W zajęciach, będących nowatorskim podejście do nauki historii Małej Ojczyzny wzięło udział 76 osób. Z zaciekawieniem wysłuchali oni opowieści Anii Kudeli o czasach, w których Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” rozpoczynało swoją działalność w Skawinie. Tym razem szczególnym zainteresowaniem cieszyły się czasy związane z uczestnictwem skawińskiego „Sokoła” w I wojnie światowej i walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Te działania były potwierdzeniem patriotyzmu członków Towarzystwa, dla których słowo Ojczyzna stanowiło wielką świętość. Ania barwnie opowiedziała też o okresie międzywojennym w aspekcie działalności skawińskiego „Sokoła”. Jak przy każdym spotkaniu odbywającym się w ramach projektu, doskonałym tłem do powieści Ani stała się prezentacja multimedialna oraz lalki prezentujące damski i męski strój TG „Sokół”.  Nieodzowną pomoc techniczną nad całością zajęć sprawował Stanisław Grodecki.

Jak zwykle nie wystarczyło czasu na wszystkie pytania uczestników, choć znów zajęcia trwały dłużej niż planowaliśmy. To pokazuje, jak potrzebne są zajęcia uczące historii miejsca, z którego się pochodzi.

Projekt: „Pamiętajcie o Sokołach – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację zajęć edukacyjnych, wykonanie lalek w stroju historycznym i utworzenie portalu historycznego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013