Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

ŻYWA LEKCJA HISTORII

data dodania: 16 listopada 2012

W piątek, 9 listopada,  Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zorganizowało uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej na budynku kaplicy Cmentarza Parafialnego w Skawinie, upamiętniającej śmierć sześciu żołnierzy AK batalionu „Biedronka”, którzy zostali aresztowani przez Niemców w 1944 r. i zamordowani w Gross-Rosen.
Tablica upamiętnia śmierć sześciu żołnierzy AK batalionu „Biedronka”: Bolesława Jamroza, Remigiusza Janczaka, Albina Cinala, Bolesława Florczaka, Stanisława Marczyka i Aleksandra Żarnowskiego. Wszyscy oni byli mieszkańcami Skawiny, którzy w 1944 r. zostali aresztowani przez Niemców i zamordowani. Nieznane są miejsca pochówku ich zwłok.

„Drzewa, które tracą korzenie usychają, narody które tracą pamięć giną, społeczeństwa które zapominają o swych męczennikach – nie są godne by dalej trwać” – tymi słowami rozpoczął kazanie ks. dr Przemysław Mardyła, członek Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, w czasie mszy świętej poprzedzającej odsłonięcie i poświęcenie tablicy. Słowa te na pewno pozostaną w pamięci uczestników tej lekcji żywej historii – przedstawicieli wielu pokoleń. Przesłanie tej lekcji – pamięć o swych męczennikach – kierowane było przede wszystkim do uczniów uczestniczących we mszy. W uroczystościach uczestniczyli członkowie rodzin pomordowanych żołnierzy batalionu „Biedronka”, członkowie TPS, koła ŚZŻ AK w Skawinie oraz koła ZK RP i WP w Skawinie. Bardzo licznie reprezentowany był także Zespół Katolickich Szkół w Skawinie; we mszy uczestniczyli również uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych i harcerze NZH „Czerwony Mak” Skawina.

Rodziny zamordowanych żołnierzy AK nie ukrywały wzruszenia tymi uroczystościami. Spełniły się ich marzenia o chociaż symbolicznym miejscu pochówku ich krewnych, bowiem do tej pory nie mogli oni zapalić chociażby zniczy na grobach swoich przodków. Teraz tę rolę pełnić będzie pamiątkowa tablica na budynku kaplicy. Jej fundatorem jest osoba, która pragnie zachować anonimowość. Wartę honorową w trakcie uroczystości pełnili żołnierze 5 batalionu dowodzenia oraz harcerze NZH „Czerwony Mak” Skawina.

Po części oficjalnej TPS zorganizowało spotkanie z przybyłymi członkami rodzin pomordowanych, w trakcie którego okazało się, że dysponują oni w swoich rodzinnych zasobach pamiątkami po zamordowanych, które zadeklarowali udostępnić Towarzystwu Przyjaciół Skawiny. Wówczas narodziła się też idea nadania nazwy Bohaterów AK batalionu „Biedronka” jednej z drużyn harcerskich.
Więcej na ten temat oraz inne artykuły znajdą Państwo we współfinansowanym ze środków budżetu Gminy Skawina „Informatorze TPS”.