Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY

data dodania: 28 grudnia 2012

Statut Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Skawiny /tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 30 VI 2014 r. uchwałami nr 1/2014 i 2/2014   Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Stowarzyszenie o nazwie „Towarzystwo Przyjaciół Skawiny” zwane dalej „Towarzystwem” działa na podstawie ustawy …

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY PDF

Statut TPS