Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Renowacje

Od sześciu lat Towarzystwo Przyjaciół Skawiny organizuje Kwesty na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków znajdujących się na skawińskich cmentarzach. Przez ten czas, dzięki hojności darczyńców, udało się nam ocalić ich znaczną ilość. Pięknie odrestaurowane stanowią obecnie, wykute w kamieniu, świadectwo historii naszego miasta.

Odnowione nagrobki potrzebują jednak codziennej pieczy w tak na pozór prozaicznych czynnościach, jak czyszczenie, podlewanie kwiatów czy usuwanie trawy w otoczeniu. Zarząd TPS, dostrzegając ten problem, rozpoczyna projekt Nieobecni – Obecni, polegający na oddaniu pod opiekę poszczególnych grobów osobom (Obecnym), którym leży na sercu pamięć o tych, którzy odeszli (Nieobecni). W tym miejscu zwracamy się właśnie z prośbą o pomoc do Państwa.

Osoby zainteresowane naszym projektem proszone są o kontakt z biurem TPS