Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

RENOWACJA OBELISKU Ś.P. MAXIMILIANA HAWEŁKI

data dodania: 25 października 2019

W 2019 r. za pieniądze zebrane w trakcie ubiegłorocznej kwesty renowacji poddano obelisk upamiętniający ś.p. Maxymiliana Hawełkę. Jak głosi zamieszczony na obelisku napis „C.K. OFICYJAŁA SĄDU POWIATOWEGO W SKAWINIE zmarłego 2 stycznia 1893 roku w wieku 60 lat”. W ramach …

RENOWACJA NAGROBKA ”NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA„ NA CMENTARZU PARAFIALNYM W SKAWINIE

data dodania: 31 sierpnia 2015

Nagrobek ten jest jedną z najczęściej odwiedzanych, przez mieszkańców i młodzież szkolną, mogił skawińskiego cmentarza parafialnego z okazji Wszystkich Świętych oraz świąt państwowych. Składane są tam wiązanki kwiatów, zapalane znicze. Jest on głównym miejscem lekcji patriotyzmu i historii w ramach …

PRACE KONSERWATORSKICH NAGROBKA KSIĘDZA JANA KANTEGO ZEGADŁOWICZA NA CMENTARZU PARAFIALNYM W SKAWINIE

data dodania: 27 września 2014

W lipcu i sierpniu 2014 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Skawiny dokonano renowacji kolejnego nagrobka na Cmentarzu Parafialnym w Skawinie. Pieniądze na renowacje pochodziły z ubiegłorocznej VII Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków skawińskich cmentarzy. W tym roku poddano pracom konserwatorskim …

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAC KONSERWATORSKICH KAMIENNEGO NAGROBKA OLEŃKI LEWIK NA CMENTARZU PARAFIALNYM W SKAWINIE

data dodania: 3 czerwca 2013

Lista ocalonych od zniszczenia grobów na Skawińskich cmentarzach, powiększyła się o kolejną pozycję. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, dzięki środkom pozyskanym podczas kwest, zleciło wykonanie prac konserwatorskich na nagrobku Oleńki Lewik. Poniżej przedstawiamy ich przebieg. KRÓTKI OPIS IKONOGRAFICZNY: Nagrobek o charakterze słupowym …

PRACE WYKONANE W 2012 R.

data dodania: 30 grudnia 2012

Pomnik Maryi Ocetkiewiczowej – prace renowacyjne obejmowały: wykonanie fundamentu, usunięcie patyny, odkucie na nowo zwieńczenia z krzyżem, rekonstrukcja liternictwa, uzupełnienie ubytków, impregnację. Nagrobek ks, Joannesa Mordzińskiego – prace renowacyjne obejmowały: odczyszczenie, wykonanie pokrywy z piaskowca, wyłożenie kostki granitowej wokół grobowca. …

PRACE WYKONANE W 2011 R. cz. 2

data dodania: 29 grudnia 2012

Grób ks. proboszcza Teofila Flisa – gruntownie oczyszczony i umyty. Grób ks. proboszcza Jana Kantego Zegadłowicza – zahydrofobizowany preparatem konserwującym  

PRACE WYKONANE W 2011 R. cz. 1

data dodania: 28 grudnia 2012

W dniach 3 i 6 czerwca br. zostały przemieszczone z cmentarza Parafialnego na cmentarz Komunalny w Skawinie dwa zabytkowe XIX wieczne nagrobki dziedziców Korabnik: – Maxymiliana Dzięgielowskiego + 1886. – Zofii Brudzewskiej + 1890, która gościła w Korabnikach Stanisława Wyspiańskiego …

PRACE WYKONANE W 2010 R.

data dodania: 7 listopada 2010

Uporządkowanie grobu ks. proboszcza Oleaczka +1873

PRACE WYKONANE W 2009 R.

data dodania: 23 listopada 2009

Grób Jakóba Chmielarczyka +1879 – sędziego powiatowego w Skawinie. Stan przed i po renowacji Grób Michała i Teresy Szklarskich Stan przed i po renowacji                    

PRACE WYKONANE W 2008 R.

data dodania: 23 listopada 2008

Obelisk główny Cmentarza Parafialnego z 1857 r. Odpoczną – wstaną Grób ks. Jana Mordzińskiego +1877 r.