Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

PRACE WYKONANE W 2009 R.

data dodania: 23 listopada 2009

Grób Jakóba Chmielarczyka +1879 – sędziego powiatowego w Skawinie.

Stan przed

i po renowacji

Grób Michała i Teresy Szklarskich

Stan przed

i po renowacji