Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

O TPS

Jesteśmy najstarszym popularyzatorem historii i obyczajów ziemi skawińskiej:

  • Gromadzimy dokumenty, zdjęcia, pamiątki, itp.;
  • Organizujemy prelekcje, wystawy;
  • Opracowujemy, publikujemy i wydajemy np. informatory, foldery, monografie, sprawozdania;
  • Udostępniamy zbiory zainteresowanym, czy wreszcie współpracujemy z organizacjami i innymi podmiotami prawnymi na terenie kraju.

Od 28 lat wydajemy „Informator” nawiązujący do historii naszej „Małej Ojczyzny”

Nasza działalność, zbiory i publikacje zostały nagrodzone w 1996 roku przez Sejmik samorządowy województwa krakowskiego w 2001 roku. Zarząd Miasta i Gminy Skawina przyznał towarzystwu tytuł „Mecenasa Kultury”. Aktualnie wraz z Gminą  jesteśmy współzałożycielami Muzeum Ziemi Skawińskiej, ratujemy także zabytkowe groby na miejscowym cmentarzu.

Zrzeszamy ponad 160 członków zwyczajnych oraz współpracujemy z młodzieżowymi kołami TPS skawińskich szkół.

Dlatego zachęcamy i serdecznie zapraszamy KAŻDEGO do wstąpienia do naszego grona w roli członka,  aby wspólnie dbać o dziedzictwo kulturowe naszej „Małej Ojczyzny”.

Bylibyśmy wdzięczni za każdy datek, który można złożyć na nasze konto bankowe nr:

91 8600 0002 0000 0000 1427 0001 w Banku Spółdzielczym w Skawinie

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny
ul. Żwirki i Wigury 23/16
32-050 Skawina

NIP: 944-198-84-07

REGON: 351431805

KRS: 0000207272

Tel.12 276-23-30
e-mail: tps.skawina@interia.pl

Sekretariat czynny:
Pon: 11:00-15:00
Śr: 14:00-18:00