Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Władze

Kadencja od 26.06.2017 r.

Zarząd:

Przewodniczący Zarządu – Stanisław Grodecki

Zastępca przewodniczącego – Ewa Tarnopolska

Sekretarz – Czesława Kopeć

Skarbnik – Zofia Płonka

Członkowie Zarządu:

Wanda Pabian, Marian Strzeboński, Paweł Lipowczan

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji – Jadwiga Raczyńska

Członkowie Komisji: Krystyna Droździewicz, Krystyna Galacińska, Danut Racułt, Katarzyna Polek

Sąd Koleżeński:

Halina Lech, Zofia Grodecka, Katarzyna Witek, Jan Liskiewicz, Bolesław Jamróz