Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Władze

Kadencja od 29.09.2021 r.

Zarząd:

Przewodniczący Zarządu – Stanisław Grodecki

Zastępca Przewodniczącego – Ewa Tarnopolska

Sekretarz – Czesława Kopeć

Skarbnik – Zofia Płonka

Członek Zarządu: Wanda Pabian

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Jadwiga Raczyńska

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej: Krystyna Droździewicz

Sekretarz Komisji Rewizyjnej: Antoni Sapała

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego: Jan Liskiewicz

Zastępca Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego: Bolesław Jamróz

Członkini Sądu Koleżeńskiego: Katarzyna Witek-Radwańska