Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

RENOWACJA OBELISKU Ś.P. MAXIMILIANA HAWEŁKI

data dodania: 25 października 2019

W 2019 r. za pieniądze zebrane w trakcie ubiegłorocznej kwesty renowacji poddano obelisk upamiętniający ś.p. Maxymiliana Hawełkę. Jak głosi zamieszczony na obelisku napis „C.K. OFICYJAŁA SĄDU POWIATOWEGO W SKAWINIE zmarłego 2 stycznia 1893 roku w wieku 60 lat”.

W ramach zabiegów konserwatorskich dokonano odczyszczenia obelisku, uzupełnienie ubytków oraz dokonano konserwacji środkami hydrofobizacyjnymi.

Odnowiono i odświeżono również wykonany z piaskowca postument oraz dokonano pozłocenia napisów na obelisku.

Kiedy porównamy jego wygląd przed renowacją i po niej, to uświadomimy sobie, że bez naszych działań te najstarsze zabytki cmentarne mogłyby niebawem ulec całkowitej degradacji.