Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

PRACE WYKONANE W 2012 R.

data dodania: 30 grudnia 2012

Pomnik Maryi Ocetkiewiczowej – prace renowacyjne obejmowały: wykonanie fundamentu, usunięcie patyny, odkucie na nowo zwieńczenia z krzyżem, rekonstrukcja liternictwa, uzupełnienie ubytków, impregnację.

Nagrobek ks, Joannesa Mordzińskiego – prace renowacyjne obejmowały: odczyszczenie, wykonanie pokrywy z piaskowca, wyłożenie kostki granitowej wokół grobowca.

Nagrobek  ks. Josephiusa Oleaczka – ksiądz poniósł poważne represję za sprzyjanie skawinianom, biorącym udział w powstaniu styczniowym – prace renowacyjne obejmowały: posadowienie płyty nagrobnej na cio­sach z piaskowca i wyłożenie kostki granitowej wokół nagrobka.

Nagrobek  Józefa Zaręby – powstańca z 1863 r. – prace renowacyjne obejmowały: umycie z brudu, uzupełnienie ubytków, impregnację.

Pomnik Kwatera Powstańców z 1863r –  prace renowacyjne obejmowały: odczyszczenie kamienia, impregnację, malowanie metalowych krzyży, spoinowanie kamienia.