Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAC KONSERWATORSKICH KAMIENNEGO NAGROBKA OLEŃKI LEWIK NA CMENTARZU PARAFIALNYM W SKAWINIE

data dodania: 3 czerwca 2013

Lista ocalonych od zniszczenia grobów na Skawińskich cmentarzach, powiększyła się o kolejną pozycję. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, dzięki środkom pozyskanym podczas kwest, zleciło wykonanie prac konserwatorskich na nagrobku Oleńki Lewik. Poniżej przedstawiamy ich przebieg.

KRÓTKI OPIS IKONOGRAFICZNY:

Nagrobek o charakterze słupowym wykonany został: podstawa z kamienia piaskowca, przypuszczalnie z kamieniołomu w Barwałdzie Dolnym k/ Kalwarii Zebrzydowskiej, stylizowany krzyż z amorkiem z wapienia pińczowskiego. Fundatorem była rodzina Lewików.

Postument na rzucie prostokąta nawiązujący do dziko ułożonych ciosów kamienia. Na froncie prostokątna tablica z czarnego marmuru z inskrypcją;

OLEŃKA

NAJDROŻSZE DZIECIĘ

STANISŁAWA I BRONISŁAWY

LEWIKÓW

 *11/10 1910 + 3/1 1913r

PRZEBIEG PRAC KONSERWATORSKICH:

Rzeźbę nagrobka przewieziono do pracowni konserwatorskiej. Następnie odkuto od podstawy nagrobka dolną część rzeźby.

Usunięto wtórne uzupełnienia cementowe. Odczyszczono powierzchnię rzeźby szczotką i pędzlem. W miejscu przełamania, nawiercono otwory, wmontowano metalowy sztyft ze stali nierdzewnej i całość sklejono przy użyciu kleju z żywicy epoksydowej. Przystąpiono do rekonstrukcji kończyn dolnych, wklejono druty ze stali nierdzewnej. Usunięto czarną uszczelniającą patynę, zielone mchy i inne zabrudzenia. Powierzchnię kamienia nasączono 2% roztworem kwasu fluorowodorowego a następnie umyto przy użyciu kerchera. Po rekonstrukcji nóg, uzupełniono ubytki szaty oraz fragmentów ramion krzyża i nadano odpowiednią fakturę.

Na Cmentarzu zdemontowano i podniesiono podstawę. Wykonano szlunek z desek o wymiarach 41×61 cm, wylano fundament z zaprawy cementowej. Ułożono izolację i ustawiono podstawę nagrobka. Z powierzchni podstawy usunięto zabrudzenia i uszczelniającą patynę. Na kamiennym, postumencie posadowiono rzeźbę.

Teren wokół nagrobka uporządkowano. Kwaterę ziemną zgodnie z wcześniejszym wyglądem zrekonstruowano, wyznaczono krawężnikami i posadzono kwiatki. Wokół nagrobka podsypano suchą zaprawę i ułożono kostkę granitową. Cały nagrobek został zaimpregnowany preparatem hydrofobowym Sarsil H-14, który rabezpiecza kamień przed wilgocią

Litery na tablicy inskrypcyjnej pozłocono złotem mineralnym.