Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

CZEGO JAN NIE UMIE, TEGO JAŚ GO NAUCZY – E-WARSZTATY LITERACKIE PROMUJĄCE INTEGRACJĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ

data dodania: 25 listopada 2012

To tytuł nowego przedsięwzięcia Towarzystwa Przyjaciół Skawiny realizowanego w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną i jej filią MultiCentrum w Skawinie. Pomysłodawcami i twórcami są autorzy niniejszego artykułu, Katarzyna Witek i Mariusz Tarnopolski, przy nieocenionej pomocy pani Anny Kudeli i dyrektora Michała Grzeszczuka. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013. Wartość projektu to 31 115,70 zł

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych (w wieku powyżej 60 lat) dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną oraz tworzenie warunków dla integracji wewnątrz -i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.

W oparciu o dane zawarte w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, można stwierdzić, iż w Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces rosnącego udziału osób starszych w ogólnej populacji. Równocześnie wydłuża się średnia długość życia m.in. na skutek poprawy jego jakości. Zjawisko to powoduje, iż również takie miasta jak Skawina stoją przed wyzwaniem w obszarze zagospodarowania czasu i potencjału osób starszych. Poczucie osamotnienia, marginalizacji, niewystarczające kompetencje cyfrowe osób starszych powodują ich małą aktywność społeczną, w tym wolontariacką. Zamieszkali w większości w blokach z wielkiej płyty oraz posiadający często kiepską sytuację materialną nie mają zbyt wielu możliwości realizacji swoich pasji oraz dalszego kształcenia się. Brak znajomości obsługi komputera utrudnia codzienne funkcjonowanie w skomputeryzowanym świecie i nie pozwala na otwarcie wirtualnego okna na świat. Niezwykle istotnym i pilnym staje się więc przygotowanie oferty edukacyjnej odnoszącej się do powyższych problemów i skierowanej do nich. Projekt „Czego Jan nie umie tego Jaś go nauczy – e-warsztaty literackie promujące integrację międzypokoleniową”, odpowiada na to zapotrzebowanie społeczne. Wykorzystanie w projekcie potencjału tkwiącego w wolontariuszach Szkolnych Kół TPS, realizuje założenia STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2013 – rozwój działań wspierających więzi międzypokoleniowe i wzmacniających poczucie odpowiedzialności młodszych pokoleń za opiekę nad osobami starszymi oraz tworzenie warunków uczestnictwa osób w podeszłym wieku w kulturze.

Projekt zakłada utworzenie trzech dziesięcioosobowych grup uczestników w wieku powyżej 60 lat. Dla każdej z grup zostaną zorganizowane warsztaty informatyczne (10h) i warsztaty literackie (40h). Warsztaty informatyczne dotyczyć będą nauki obsługi czytników e-booków, zaś warsztaty literackie udowodnią tezę, iż „ze śmiechem łatwiej żyć”.

W każdych zajęciach wezmą dodatkowo udział wolontariusze ze Szkolnych Kół TPS, których zadaniem będzie pomoc uczestnikom, w obsłudze sprzętu. Wolontariusze wezmą również czynny udział w warsztatach literackich (np. mini scenki), co na obowiązkowe i często nudne w ich mniemaniu lektury pozwoli rzucić inne światło. W przypadku barier funkcjonalnych, na które mogą być narażeni uczestnicy projektu, wolontariusze będą pomagać w dotarciu do miejsca warsztatów. Taki kontakt międzypokoleniowy będzie miał również walory wychowawcze m.in. ćwiczenie wyrozumiałości i cierpliwości oraz pozwoli na pełniejsze zrozumienie potrzeb osób starszych w zakresie korzystania ze współczesnych osiągnięć techniki. Da wolontariuszom satysfakcję z obserwacji pierwszych kroków seniorów i efektów pomocy dla nich w tego rodzaju edukacji. Te doświadczenia mogą okazać się przydatne wolontariuszom w spełnianiu podobnej roli w ich rodzinach i społeczeństwie. Korzyści będą więc obopólne, seniorzy będą mieć możliwość poczucia się lepiej w otaczającej ich rzeczywistości społecznej i rodzinnej, a wolontariusze być może odkryją w sobie zdolności pedagogiczne.

Zarys konspektu warsztatów informatycznych:
– zapoznanie z produktem, jakim jest czytnik e-booków. Uczestnik pozna różnice pomiędzy tradycyjnym stacjonarnym komputerem, laptopem a właśnie czytnikiem,
– zapoznanie z podstawowymi funkcjami i możliwościami, jakie daje czytnik,
– nauka obsługi podstawowych funkcji czytnika: jak włączyć/wyłączyć odtwarzanie filmów i muzyki oraz główny priorytet warsztatów czyli czytanie książek w wersji elektronicznej.

Warsztaty informatyczne prowadzone będą w MultiCentrum w Skawinie.

Otwarte w tym roku MultiCentrum to pierwsze w Małopolsce wielofunkcyjne i interaktywne centrum edukacji i rozrywki, dające możliwość realizacji atrakcyjnych zajęć w oparciu o nowoczesne technologie. Oferta placówki skierowana jest zarówno do szkolnych grup zorganizowanych, nauczycieli, jak i uczestników indywidualnych niezależnie od wieku. MultiCentrum to stanowiska komputerowe wyposażone w innowacyjnie zaprojektowany, wspomagany komputerowo nowoczesny system edukacyjny umożliwiający zdobywanie i rozwijanie wiedzy z różnych dziedzin nauki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Możliwości, jakie posiada placówka, mogą być z powodzeniem wykorzystane do realizacji kursów, spotkań i szkoleń.

Zarys konspektu warsztatów literackich – Ze śmiechem łatwiej żyć:

I. Skąd się bierze komizm (sytuacyjny, słowny, personalny) interpretacja drobnych tekstów czytanych na czytnikach e-booków. Uczestnicy oraz wolontariusze opowiadają komiczne wydarzenia z własnego życia lub z dowcipów.

II. Qui pro quo – czyli komedie pomyłek np. w „Ślubach panieńskich” A. Fredry, w „Świętoszku” Moliera lub w „Wieczorze Trzech Króli” W. Szekspira.

III. W kręgu małych form literackich (fraszki, bajki, epigramaty) – śmiech a wychowanie, bajki współczesne.

IV. Świat w krzywym zwierciadle (satyry) – „Moralność pani Dulskiej” G. Zapolska odtworzenie cyfrowe spektaklu wykonanego przez uczniów i nauczycieli LO w Skawinie, „Świętoszek” Moliera (obłuda – śmieszna i groźna)

V. Wiersze satyryczne – L.J. Kern, M. Załucki, J. Prutkowski.

VI. Najmłodsza sztuka śmiechu – kabaret; scenki wystawiane przez uczestników.

VII. Piosenki śmieszne, piosenki liryczne – nasz wewnętrzny wieczór piosenki.

VIII. Gdy nas przerosną nasze wady, czyli śmieszne typy ludzkie: – Skąpiec – tytułowa postać Moliera, pani Dulska z „Moralności pani Dulskiej”, Scrooge z „Opowieści wigilijnej” K. Dickensa i pan Łukasz z noweli „Nawrócony” B. Prusa, – Samochwał – tytułowa „Samochwała” J. Brzechwy, Papkin z „Zemsty” A. Fredry, Zagłoba z „Trylogii” H. Sienkiewicza, – Snob – od „Żony Modnej” J. Krasickiego poprzez Telimenę z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza po wójtową Halinę Kozioł z serialu „Ranczo”, – Snobizm językowy – nasz grzech powszedni od renesansu po nasz współczesny język faszerowany anglicyzmami, – Karierowicze – w „Rewizorze” N. Gogola i w serialu „Ranczo”, – „Chory z urojenia” – tytułowa postać z komedii Moliera, bohater „Trzech panów w łódce, nie licząc psa”, Jerome`a Klapki Jerome`a,

IX Znajomość ludzkiej natury i walka z przeciwnościami drogą do sukcesu – bielenie płotu przez Tomka Sawyera (M. Twain – „Przygody Tomka Sawyera”), – zdobycie serca Anieli przez Gucia (A. Fredro – „Śluby panieńskie”), – pomysły Kusego w obronie Lucy (serial „Ranczo”). Podczas warsztatów planowane jest zaangażowanie seniorów i wolontariuszy w: – opowiadanie zabawnych scenek z własnych doświadczeń, – inscenizowanie mini scenek (lub ich improwizowanie), – konkurs na własny utwór o charakterze rozrywkowym.

Po zakończeniu projektu zakupione czytniki e-book`ów zostaną przekazane nieodpłatnie do MultiCentrum w Skawinie, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej (Partnera projektu). Zwiększy to jego atrakcyjność dla ogółu społeczności lokalnej.

Warsztaty literackie prowadzone będą w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie TPS. Biuro otwarte będzie w każdy poniedziałek i środę, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Kryterium formalnym uczestnictwa w projekcie będzie weryfikacja wieku uczestnika (na podstawie okazanego dowodu osobistego). Proces rekrutacji prowadzony będzie wspólnie dla wszystkich edycji warsztatów, uczestnik będzie posiadał możliwość wyboru terminu I, II lub III. O wynikach rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Utworzona zostanie lista rezerwowa, która w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych pozwoli na uzupełnienie listy uczestników warsztatów. Z założenia zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 1,5 h, jednakże zakładamy możliwość innego harmonogramu zajęć (preferowanego przez uczestników projektu). Wstępny harmonogram zajęć:

– termin I – grudzień 2012-kwiecień 2013

– termin II – styczeń 2013 – maj 2013

– termin III – luty 2013 – czerwiec 2013.

W zakładanym harmonogramie uwzględniono wszelkie przerwy wynikające z dni wolnych i świąt.

Rozpoczęcie projektu – 5 listopada 2012 r. Zainteresowanych udziałem zapraszamy do siedziby TPS.