Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

DZIEŃ EUROPEJSKI Z SOSzW

data dodania: 11 czerwca 2013

Już po raz drugi uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zabrali społeczność szkolną oraz zaproszonych gości w multimedialną podróż – tym razem do naszego wschodniego sąsiada – na Ukrainę. Ta szczególna wyprawa – przeprowadzona 7 czerwca 2013 r. w ramach „Dnia Europejskiego” – odbyła się w Sali Teatralnej Pałacyku Sokół w Skawinie. Impreza była finałem projektów realizowanych przez nasz Ośrodek pod egidą Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast: „Skawina i Przemyślany – miasta partnerskie poznajemy nasze małe ojczyzny” i „Lwów – miasto sercu miłe. Kraków – miasto sercu bliskie. Nasze małe ojczyzny poznawane sercem i umysłem”.

Przedsięwzięcie poparła Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej – Anna Komorowska. Wystosowała ona na tę szczególną okazję list, który został odczytany przez Panią Dyrektor – Grażynę Wójcik. Pani Prezydentowa wyraziła słowa uznania dla działalności SOSW w Skawinie w zakresie integracji młodzieży w formie wymiany międzynarodowej.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zacni goście, których przywitała Dyrektor Ośrodka – Grażyna Wójcik. Gościem honorowym był Pan Witalij Maksymenko – Generalny Konsul Ukrainy w Krakowie. W szanownym gronie znaleźli się również: Wicestarosta Krakowski – Urszula Stochel, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – Paweł Kolasa, Dyrektor Wydziału Edukacji Powiatu Krakowskiego – Lidia Pycińska, Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego – Adam Wójcik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Liszki – Władysław Szewczyk, Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast na czele z Panią Prezes – Krystyną Droździewicz, Prezes Skawińskiego Centrum Wolontariatu – Katarzyna Witek, Wiceprezes Skawińskiego Centrum Wolontariatu – Mariusz Tarnopolski, Wiceprezes Fundacji „Dar Serca – Skawina” – Urszula Wiącek, Członek Zarządu Fundacji „Dar Serca-Skawina” – Zdzisław Samborski, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny – Stanisław Grodecki, Zastępca Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Skawiny – Ewa Tarnopolska, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie – Czesław Gąsiorowski, Kawaler Orderu Uśmiechu – Roman Ficek, Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – Anna Szatko, Asystent Burmistrza UMiG Skawina ds. Organizacji Pozarządowych i Sportu, Pełnomocnik Burmistrza UMiG Skawina ds. Partnerstwa Miast – Magdalena Hankus, Prezes Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie – Maria Blus, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Skawinie – Elżbieta Gutierrez, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie – Olga Biedrawa, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach – Joanna Chodor, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie – Adam Łukasik, Opiekun SKE działającego przy ZSO w Skawinie – Dorota Karwat, Opiekun SKE działającego przy ZSTE w Skawinie – Andrzej Ciaptacz, Przewodnicząca Rady Rodziców w SOSW w Skawinie – Marzena Kasiarz oraz przyjaciele szkoły – Sławomir Tarnopolski, Jadwiga Zacharzewska, Małgorzata Janiec-Jania i Helena Kaim. Na uroczystość przybyli również członkowie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast – Czesława Kopeć, Eleonora Kasiarz, Halina Lech, Janina Kaleńska i Łukasz Kaleński. Byli obecni z nami także rodzice uczniów uczestniczących w projekcie, jak i sami uczestnicy.

Nasze europejskie święto poprowadzili charyzmatyczni konferansjerzy, którzy wystąpili w krakowskich strojach: Danuta Lach i Hubert Wasiuk.

Wspomnienia z naszego wyjazdu na Ukrainę przedstawiliśmy w formie prezentacji multimedialnej oraz filmu – który stanowił swoistą kronikę polsko-ukraińskiego spotkania młodzieży w Przemyślanach.

Podczas uroczystości został przeprowadzony konkurs wiedzowy: „Co wiem o Lwowie i mieście partnerskim Przemyślany?”. Jury, w skład którego weszli: Pani Dyrektor Grażyna Wójcik, Prezes SSPM – Krystyna Droździewicz oraz Przewodniczący TPS – Stanisław Grodecki, miało nie lada wyzwanie! Musiało rozstrzgnąć zmagania konkursowe uczniów, którzy wykazali się wyjątkową wiedzą na temat Lwowa i Przemyślan. Ostatecznie I miejsce wywalczył Mateusz Działowy, II miejsce – Paweł Skrzyński, natomiast III miejsce zdobyła Żaneta Żmuda. Wielkie brawa należą się jednak wszystkim uczestnikom, którzy pokonali tremę i zdecydowali się być „przepytywani” przez grono zgromadzonych gości.

Ogłoszone zostały również wyniki konkursu plastycznego: „Moje wrażenia z pobytu na Ukrainie”. I miejsce zajęła – Monika Nabagło, II miejsce – Magdalena Woźniak, III miejsce – Piotr Łojas. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Mariusz Sikora, Kamil Ogiegło i Katarzyna Kotarba.

W oczekiwaniu na wyniki przeprowadzonych konkursów na scenie pojawiły się uczennice z Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, które zatańczyły kankana. Ich taniec w pełnej przepychu oprawie zachwycił wszystkich. Jeszcze większych emocji dostarczyło wykonanie przez uzdolnione uczennice liceum piosenek w języku rosyjskim, francuskim i angielskim. Ich opiekun – Pani Dorota Karwat była na pewno z nich dumna!

To niezwykłe spotkanie było także okazją, by podziękować tym wszystkim, którzy wsparli finansowo nasze przedsięwzięcie bądź też w innej formie przyczynili się do jego realizacji.

W szczególnym sposób chcieliśmy uhonorować Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie, za objęcie patronatem honorowym realizowanego projektu oraz pomoc dyplomatyczną przy organizacji wyjazdu na Ukrainę. Pani Dyrektor Grażyna Wójcik – wyrażając naszą wdzięczność – przekazała na ręce Pana Witalija Maksymenko lalki w odświętnym stroju skawińskim.

Następnie złożyła serdeczne podziękowania konkretnym osobom i instytucjom, dzięki którym realizacja naszego projektu została pomyślnie sfinalizowana.

Naszą „europejską uroczystość” uwieńczyliśmy słodkim akcentem. Na salę został wniesiony tort, który został rozkrojony przez Wicestarostę Krakowskiego – Panią Urszulę Stochel. Zaproszeni goście mieli okazję skosztować również pysznych specjałów przygotowanych przez rodziców naszych uczniów w specjalnym „europejskim bufecie”.

źródło: SOSzW w Skawinie