Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

GALERIA SZTUKI POLSKIEJ XX W. – MUZEUM NARODOWE

data dodania: 4 października 2014

Kolejną odsłoną projektu „Z jaskini do gwiazd” była wizyta w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie i zwiedzanie Galerii Sztuki Polskiej XX wieku. Zgromadzona kolekcja jest jedną z najlepszych tego typu prezentacji w Polsce. To chronologicznie uporządkowany zbiór dzieł pokazujących najważniejsze zjawiska i tendencje w polskiej sztuce XX i XXI wieku. Uczestnicy projektu mieli możliwość  podążać śladami twórczości rodzimych artystów, których działania niejednokrotnie były odpowiedzią na skomplikowane relacje historyczno-społeczne oraz reakcją na zastaną rzeczywistość. Zwiedzający zobaczyli sztukę licznie reprezentowanych przedstawicieli Młodej Polski (m.in. Weissa, Podkowińskiego, Laszczki, Boznańskiej), formistów, kapistów, interesujące dzieła Witkacego, artefakty z działań Tadeusza Kantora i Jerzego Beresia, odnoszące się do traumatycznych przeżyć wojennych kolaże Jonasza Sterna, sztukę innych przedstawicieli I oraz II Grupy Krakowskiej, (Jaremianka, Pinińska-Bereś), twórczość artystów okresu PRL. Niewątpliwie najwięcej emocji i pytań wzbudziła polska sztuka współczesna, zwłaszcza twórczość Katarzyny Kozyry, zaliczanej do nurtu zwanego sztuką krytyczną. Niezwykle przydatne okazały się komentarze  pani przewodnik, oprowadzającej po wystawie. Podpowiedzi udzielane przez historyka sztuki pozwoliły osadzić  dzieła we właściwym kontekście i umożliwiły próbę zrozumienia działań artystów (nie tylko tych kontrowersyjnych). Reakcje uczestników projektu pokazały żywe zainteresowanie tematem. Najważniejszą kwestią jest niewątpliwie próba analizy sztuki . Wizyta w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku może się stać dobrym wstępem do „bycia” świadomym odbiorcą, wyrażania własnego zdania na temat dzieł artystycznych i regularnego kontaktu ze sztukami wizualnymi.

Wizyta w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie odbyła się 3 października 2014 r.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.