Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

KWESTA 2009

data dodania: 20 listopada 2012

III Kwesta na renowację zabytkowych grobów

III Kwesta na renowację zabytkowych grobów za nami! Dzięki Państwa hojności zebraliśmy na skawińskich cmentarzach, Parafialnym i Komunalnym, łączną kwotę 8 300 złotych 71 groszy, w tym 1$ USD. Cała kwota została wpłacona do Banku Spółdzielczego w Skawinie dnia 2 listopada 2009 roku na całoroczne, wyodrębnione konto:

TPS ul. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina 37 8600 0002 0000 0000 1427 0003.

Na obydwu cmentarzach bezpośrednio kwestowało ok. 100 osób, a dalszych 20 osób przyczyniło się aby przebieg Kwesty był sprawny i miał wymaganą oprawę.

Pozyskana kwota jest nieco wyższa w stosunku do kwoty z ubiegłego roku, co świadczy, iż mino rosnących kosztów utrzymania mieszkańcy ziemi skawińskiej doceniają rangę i potrzebę ratowania zabytkowych grobów, pomników historii „Małych Ojczyzn”.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również Wszystkim, którzy do powodzenia tego przedsięwzięcia TPS się przyczynił.