Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

KWESTA 2011

data dodania: 20 listopada 2012

V Kwesta na renowację zabytkowych grobów, organizowana we Wszystkich Świętych przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny na dwu cmentarzach: Parafialnym założonym około 1820r i Komunalnym liczącym 21 lat, przyniosła łączną kwotę 9.830,90zł.

Ogółem w V Kweście brało udział ponad 100 osób i miała ona, jak poprzednie charakter patriotyczno – pragmatyczny, co oznacza, iż zbiórka środków na renowację była drugoplanowa a podstawowe przesłanie to okazanie szacunku zmarłym, podkreślenie potrzeby renowacji zabytkowych grobów i dokumentujących historię „małej Ojczyzny”, jak również przekazanie idei społecznikowskiej młodszym pokoleniom.

Na starym Cmentarzu Parafialnym kwestowali:

– młodzież skawińskich szkół:

Zespół Szkół Ogólnokształcących:

Paweł Niedbała, Dawid Lelek, Magdalena Balza, Sara Dąbrowska,

Grzegorz Burdek, Karolina Bucka, Ola Modzelewska, Karolina Górka,

Joanna Duda, Klaudia Ściubak, Jakub Krasuski, Kamil Gaczołek,

Magdalena Ślęzak, Katarzyna Kozik, Karolina Badura, Patrycja Sobesto,

Agnieszka Zawadzińska, Karolina Czekaj.

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych:

Natalia Łazarek, Justyna Pierzchała, Agnieszka Mrowiec, Agnieszka Wąs,

Karolina Marszałek, Magdalena Bronis, Marek Matuszek, Konrad Motyczko,

Karolina Sermet, Agnieszka Pyka.

Zespół Szkół Katolickich:

Joanna Banach, Monika Porębska, Piotr Gardynik, Patrycjusz Kwartnik,

Piotr Czopek, Katarzyna Sudoł, Karolina Żuradzka, Kinga Pinkalska,

Magdalena Pachlowska, Ilona Morek, Aleksandra Pietrzyk, Marek Marszałek,

Paulina Szłapak, Mateusz Stefański, Rafał Więckowski.

– harcerze NZH „Czerwony Mak”:

Paulina Hajdo, Wioletta Kęska, Ewa Rydzewska.

– członkowie Towarzystwa Przyjaciół Skawiny  organizatora kwesty:

Czesława Kopeć, Władysław Matuła, Maryla Borowiecka, Zofia Płonka,

Helena Kaim, Janina Jurek, Zdzisława Różycka-Nowak, Halina Lech,

Maria Blus, Stanisław Grodecki, Wanda Pabian, Jan Liskiewicz, Ewa Tarnopolska, Elżbieta Łozińska, Zdzisław Liskiewicz, Janusz Opydo.

Ponadto zaszczycili nas obecnością Honorowo kwestujący:

– Urszula Stochel – wicestarosta Powiatu Krakowskiego,

– Adam Najder – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Ewa Strzałka – Sekretarz Gminy

– Norbert Rzepisko – Przewodniczący Rady Miejskiej,

– Marcin Kuflowski – Radny Rady Miejskiej,

– Janusz Bierówka – Przewodniczący Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”,

– Włodzimierz Galaciński – Przewodniczący Rady Honorowych Dawców Krwi i Przewodniczący Związku Rencistów i Emerytów,

– Janusz Bysina – Dyrektor CKiS,

– Krystyna Droździewicz – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej,

– Sławomir Sroka – Przewodniczący PTTK

– Edward Płonka – Przedstawiciel Straży Miejskiej.

Na nowym Cmentarzu Komunalnym kwestowali:

– strażacy z OSP Korabniki:

Piotr Suder, Jerzy Suder, Tomasz Maj, Dariusz Martyna,

Łukasz Bodek, Grzegorz Szmaciarz, Joanna Rojewska-Maj,

Łukasz Czopek, Kamil Ożóg, Łukasz Martyna.

– Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych:

Sylwia Jezierska, Sabina Skowronek.

– przedstawiciel Organizatora:

Jan Liskiewicz

Honorowo kwestujący:

Marcin Cichoń – Bank Spółdzielczy

Michał Grzeszczuk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Nad sprawnym przebiegiem Kwesty czuwał tutaj, Prezes OSP Korabniki Leszek Maj.

Licznie odwiedzający ten cmentarz dostrzegli i bardzo pochlebnie oceniali przeniesienie oraz renowację nagrobków dziedziców Korabnik, a ich akceptacja przełożyła się na hojne datki.

Pieczę na koordynacją tegorocznej Kwesty na swe barki wzięło jak zwykle, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, a w szczególności: z-ca Przewodniczącego Zarządu TPS – Ewa Tarnopolska, Stanisław Grodecki i Jan Liskiewicz – członkowie TPS.

Straż Miejska zapewniała transport puszek kwestarskich z obu cmentarzy i przechowanie ich do dnia następnego.

Po przewiezieniu pieniędzy do siedziby TPS przeliczono je:

na Cmentarzu Parafialnym zebrano:           8.033.42zł

na Cmentarzu Komunalnym zebrano:        1.797.48zł

Razem:     9.830,90zł

Pozyskane środki zostały zdeponowane na odrębnym koncie w Banku Spółdzielczym.

Wszystkim Darczyńcom oraz wszystkim, którzy zapewnili godny i sprawny przebieg V Kwesty – serdecznie dziękujemy.

Oprac. Ewa Tarnopolska, Jan Liskiewicz