Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

ŁEMKOWIE SĄ WŚRÓD NAS!

data dodania: 4 grudnia 2015

Nasi Seniorzy po raz kolejny wzięli udział w warsztatach promujących wielokulturowość naszego kraju. Tym razem w krakowskiej restauracji poznali jedną z mniejszości etnicznych, zamieszkujących na ziemiach polskich. Podczas prowadzonych warsztatów oraz degustacji dań charakterystycznych dla tej społeczności, mieli okazję poznać historię i obyczaje naszych cichych sąsiadów. Jest to bowiem społeczność niezwykle tajemnicza, pogodzona ze swoim losem i skromnie żyjąca tuż za naszym płotem. Bowiem do 1947 roku byli społecznością mieszkającą na obszarze Karpat zwanym Łemkowszczyzną. Sytuacja Łemków zmieniła się radykalnie po II wojnie światowej. Najpierw w latach 1944-1946 część tej ludności na podstawie umowy między Polską a ZSRR wyjechała na teren Ukrainy, a następnie w 1947r. miała miejsce akcja „Wisła’’, której celem było przesiedlenie Łemków uważanych powszechnie za Ukraińców na Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce. W wyniku tych działań, Łemkowie w większości bezpowrotnie opuścili teren umiłowanej Łemkowszczyzny i znaleźli schronienie w innych częściach naszego wspólnego kraju. Mimo utraconych korzeni nadal utożsamiają się ze swoją kulturą i pielęgnują język przodków, a także organizują się w stowarzyszenia, które jednoczą rozproszonych członków łemkowskiej społeczności. Integrują się też w ramach licznie organizowanych imprez takich, jak np. łemkowskie Watry czy Łemkowska Jesień Twórcza.
Skawińscy Seniorzy z dużym zainteresowaniem przyglądali się opowieściom o tej niezwykłej społeczności. Historia Łemków przywoływała refleksje na temat własnych korzeni. Uczestnicy chętnie dzielili się wspomnieniami oraz przywoływali postaci spotkanych niegdyś osób, przedstawicieli tej i innych kultur. Historia Łemków zaciekawiła Seniorów na tyle, że większość zadeklarowała chęć odwiedzenia Łemkowszczyzny oraz wędrówkę w miejsca, które do dziś pozwalają zachować pamięć o Łemkach – przepięknych cerkwiach, przydrożnych krzyżach i porzuconych chatach.
W myśl powiedzenia: „apetyt rośnie w miarę jedzenia” Seniorzy z niecierpliwością oczekują na kolejne, nie tylko kulinarne, spotkanie z innymi społecznościami i ich kulturami!

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020