Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

MOCAK

data dodania: 23 listopada 2014

21 listopada 2014 roku beneficjenci projektu „Z jaskini do gwiazd” odwiedzili Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Na uwagę zasługuje sama siedziba muzeum. Autorem projektu budynku jest włoski architekt Claudio Nardi, który zadbał, by gmach wpisał się w charakter urbanistyczny dzielnicy. MOCAK to pierwsze w Polsce muzeum sztuki najnowszej zbudowane od podstaw. Działać zaczęło w 2010 roku.

W MOCAKU większość powierzchni zajmują ekspozycje czasowe będące najczęściej wypowiedzią na określony temat . Skawinianie mieli okazję obejrzeć dzieła zgromadzone na wystawie „Instalacja czy obiekt” poświęcone  samej formie dzieła sztuki, jego dialogu z przestrzenią i odbiorcą. Zgromadzono prace polskich i zagranicznych artystów m.in. Roberta Kuśmirowskiego, Małgorzaty Markiewicz, Katariny Seda. Uczestnicy projektu zobaczyli też „Rzeźby, obrazy, filmy” – dzieła brytyjskiego artysty Juliana Opie. Ostatnią odsłoną wizyty w muzeum była kolekcja stała MOCAK-u. Zwiedzający żywo zainteresowani byli obrazami Edwarda Dwurnika czy Rafała Bujnowskiego, analizowali instalację Stanisława Dróżdża pt. „Między”, dopytywali o rzeźby Pawła Althamera, wyrażali opinie na temat pracy Jarosława Kozłowskiego „Wyliczanka”.

Najważniejszym celem zwiedzania Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK był sam kontakt, z jakże trudną czasem w odbiorze, sztuką współczesną. Seniorzy ze Skawiny pokazali, że pomimo złożoności tematów, komplikacji w procesie interpretacji dzieł sztuki, hermetyczności przekazu artystycznego, są otwarci na dialog, drążą temat i aktywnie uczestniczą w zaplanowanym wydarzeniu. Godna uwagi jest zatem postawa zwiedzających. Zaangażowanie widoczne w próbę zrozumienia zamierzeń artystów, wartości i sensowności ich działań w kontekście wydarzeń współczesnego świata, pokazuje, że beneficjenci projektu stają się świadomymi odbiorcami sztuki. Nie każde dzieło musi znajdować zwolenników. Ważne, by obejrzeć i umieć powiedzieć dlaczego nie. Po wizycie w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie jedno jest pewne. Sztuka współczesna  podoba się lub nie, ale nikogo nie pozostawia obojętnym.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020