Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

NIEPEŁNOSPRAWNY – NAD PODZIW SPRAWNY – TURNIEJ RYCERSKI O MIECZ KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

data dodania: 11 kwietnia 2014

Z okazji jubileuszu 650-lat lokacji naszego miasta, Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz Muzeum Regionalnym przystępuje do realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Wychowankowie i pedagodzy SOSW oraz wolontariusze wspólnie zorganizują Turniej Rycerski oraz przygotują Rajd dla upamiętnienia Wiktorii Wiedeńskiej. Wspólna praca dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i wolontariuszy udowodni, iż każda jednostka posiada ogromny potencjał, trzeba go tylko uruchomić.
Przedsięwzięcie podzielono na dwa projekty:
1.„Niepełnosprawny – nad podziw sprawny – turniej rycerski o miecz króla Kazimierza Wielkiego” – współfinansowany jest ze środków Powiatu Krakowskiego w ramach programu „Promocja i ochrona zdrowia 2014”. Istotą projektu jest prowadzenie uzupełniającego, wieloprofilowego usprawniania psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w formie dodatkowych zajęć o charakterze prozdrowotnym. Jest elementem realizacji programu prozdrowotnego z zakresu profilaktyki schorzeń kręgosłupa i wad postawy u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
W trakcie jego realizacji przeprowadzone zostaną między innymi:
– warsztaty praktyczne – uczniowie zostaną podzieleni na grupy, z których każda, pod okiem pedagogów SOSW, pozna zasady i będzie się szkolić w jednej z kategorii: łucznictwo, średniowieczna piłka nożna, „Trzech przeciwko trzem” – pojedynek rycerzy-siłaczy, szybkości i zręczności – bieg dam, sztafeta kubkowa, rzut wiklinowym kółkiem na miecz, toczenie pniaka, walka na kopie z rękawicą bokserską.
– Turniej Rycerski, który odbędzie się w Parku Miejskim w Skawinie, zaś jego uroczyste zamknięcie, zakończone pokazem tańca dawnego, będzie miało miejsce w Sali Teatralnej  Pałacyku „Sokół”.
2.„Być Rycerzem mimo wszystko” – współfinansowany jest ze środków Gminy Skawina w ramach programu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2014”. Jego głównym celem jest promocja idei włączania osób niepełnosprawnych intelektualnie w życie sportowe poprzez ukazanie społeczności lokalnej, iż dzięki sile woli, przy niewielkiej pomocy człowiek z pewnymi deficytami potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami, a po jej urzeczywistnieniu, może „sięgać gwiazd”.
Projekt obejmie między innymi:
– Rajd dla upamiętnienia Wiktorii Wiedeńskiej – wyjazd wychowanków SOSW (uczestniczących w projekcie) do Wiednia,
– sportowe spotkanie z historią – gra terenowa w Lasku Wiedeńskim pt. „Z Sobieskim pod Wiedniem”,
– turniej „średniowiecznych” szachów,
– widowisko plenerowe – Parada dla upamiętnienia Wiktorii Wiedeńskiej.

Realizacja całego przedsięwzięcia będzie próbą przełamywania barier i lęków osób zdrowych w stosunku do osób niepełnosprawnych. Ma uczyć, co oznacza niepełnosprawność intelektualna. Dzięki temu istnieje szansa na zwiększenie akceptacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie przez osoby zdrowe, których stereotypowe myślenie o problemie deficytów rozwojowych jest społecznie szkodliwe.
Wsparciem nauczycieli w prowadzeniu zajęć będą wolontariusze. Ich zaangażowanie będzie źródłem motywacji do samorozwoju dla uczniów SOSW i przykładem pozytywnych wzorców. Wolontariusze biorący udział w projekcie będą mieć możliwość kształtowania odpowiedzialnych postaw obywatelskich wobec innych osób borykających się z przeciwnościami losu i ograniczonych poprzez chorobę. Tolerancja, empatia, opiekuńczość, bezinteresowne działanie, poświęcenie własnego, wolnego czasu dla innych to podstawy dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, które niewątpliwie rozwiną się wśród współrealizujących zadanie. Uczestnicy będą mogli uczyć się od siebie nawzajem na zasadzie „każdy coś wnosi, każdy coś dostaje” a udział w turnieju doda im pewności siebie, podniesie samoocenę, dostarczy radości i wzbogaci ich świat wewnętrzny. Czyż na styku wielu osobowości i umiejętności poszczególnych osób, nie rodzą się najbardziej wartościowe projekty?