Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

PRZEZ MAŁĄ OJCZYZNĘ Z KULTURĄ POD RĘKĘ

data dodania: 22 lutego 2013

Wraz z początkiem Nowego Roku Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, przystąpiło do realizacji kolejnego dużego przedsięwzięcia. Projekt „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę – kultywowanie lokalnych tradycji poprzez organizację zajęć edukacyjnych” ma na celu promocję i zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich poprzez organizację zajęć edukacyjnych. Współfinansowany jest on ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Projekt zakłada wykonanie lalek w stroju skawińskim z XIX w i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w jedenastu wiejskich szkołach podstawowych Gminy Skawina, dotyczących tego historycznego stroju. Duże, 40 cm lalki wykonane z wielką precyzją przez skawińskie artystki panie: Alicję Fiutowską i Krystynę Sojkę, stanowić będą doskonałe narzędzie edukacyjne. Każdy element stroju może zostać zdjęty i zaprezentowany uczestnikom wykładu. W ramach promocji naszej Małej Ojczyzny, takie lalki trafiły już na ręce: Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Dyrektora Muzeum Regionalnego w Skawinie, Prezesa Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz Asystenta Burmistrza Miasta i Gminy Skawina ds. Organizacji Pozarządowych i Sportu. W podobne eksponaty doposażone zostaną również cztery Izby Regionalne z Naszej Gminy, gdzie będą stanowić nie lada atrakcję dla zwiedzających.

Do wykonania lalek wykorzystano udostępniony przez Muzeum Regionalne w Skawinie –  odtworzony w ramach projektu „Tradycyjny regionalny strój skawiński – podmiotem tożsamości kulturowej rejonu Skawiny i Małopolski” – mieszczański strój skawiński z XIX w. Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy również ze strony Urzędu Miasta i Gminy Skawina, który do naszego projektu udostępnił nam dwie publikacje tj. Strój Skawiński oraz Legendy i bajania Gminy Skawina ze wspaniałymi rysunkami autorstwa pań: Magdaleny Szynkarczuk i Magdaleny Droździewicz. Profesjonalnie wykonane zdjęcia lalek zawdzięczamy pani Małgorzacie Kopeć.

KOORDYNACJI I ROZLICZENIA PROJEKTU PODJĘLI SIĘ WOLONTARIUSZE

SKAWIŃSKIEGO CENTRUM WOLONTARIATU