Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

ODESZŁA ANNA KUDELA

data dodania: 2 listopada 2019

1 listopada 2019 dotarła do Towarzystwa Przyjaciół Skawiny tragiczna informacja. W tym dniu cała społeczność naszego Towarzystwa poniosło niepowetowaną stratę: odeszła od nas na zawsze koleżanka Anna Kudela, polonistka i miłośniczka Skawiny. Anna Kudela pracowała przez wiele lat w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wychowała niejedno pokolenie licealistów. Znana była nie tylko z dbałości o poprawny język polski i propagowanie literatury, ale przede wszystkim z dobrego kontaktu z uczniami, z bezpośrednich relacji z nimi, co w latach 60. i 70 minionego wieku, nie było na porządku dziennym. Zawsze towarzyszył jej uśmiech i dobry humor.

Po przejściu na emeryturę Anna Kudela zaangażowała się w życie społeczne Skawiny. Często była jurorką konkursów literackich w skawińskim LO. Bardzo często była również gościem skawińskich szkół i przedszkoli, gdzie potrafiła nawiązując kontakt z młodzieżą w sposób bardzo ciekawy zainteresować uczniów i przedszkolaków naszą Małą Ojczyzną. Mało kto potrafi tak ciekawie i interesująco opowiadać o naszej lokalnej historii i kulturze.

ANNA KUDELA urodziła się 17 maja 1933 r. Jej rodzicami byli: Józefa Stochlowa, z d. Kołodziejska, nauczycielka, oraz Stanisław Stochel, urzędnik intendentury wojskowej w Krakowie. Z końcem sierpnia 1939 r. został on zmobilizowany, a później walczył pod komendą gen. Maczka. W latach 1939–1946 matka sama wychowywała dwoje dzieci.

Przez całe życie anna Kudela była związana ze Skawiną. tutaj w latach okupacji niemieckiej ukończyła Szkołę Powszechną nr 2, a potem kontynuowała naukę w IX Liceum ogólnokształcącym im. Józefy Joteyko w Krakowie. Po maturze studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską obroniła w czerwcu 1955 r. nieco wcześniej wyszła za mąż, ale związek ten nie okazał się trwały. Po dziewięciu latach małżonkowie rozstali się i od tej pory Anna Kudela sama wychowywała trójkę dzieci. We wrześniu 1956 r. podjęła pracę w skawińskiej „jedenastolatce”, tzn. w Szkole Podstawowej nr 1 i dopiero co założonym Liceum Ogólnokształcącym. Po 32 latach przeszła na emeryturę, ale przez kolejne 11 lat pracowała na pół etatu, głównie w SP nr 2. W czasie wakacji nie rozstawała się z młodzieżą szkolną — pracowała na koloniach, obozach i w hufcach pracy. Ukończyła siedem różnych kierunków studiów podyplomowych, a w 1984 r. zdobyła uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych w języku angielskim. Kiedy zrezygnowała z pracy na pół etatu, zapraszano ją na spotkania z dziećmi i młodzieżą, poświęcone dziejom naszego miasta. Niekiedy były to wycieczki terenowe.

Od samego początku istnienia Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Anna Kudela była członkiem Zarządu. Była nierozerwalnie związana z naszym „Informatorem” od pierwszego numeru.

W Informatorach TPS zachowają się na zawsze jej barwne opowieści o historii i kulturze Skawiny i regionu, Początkowo wykonywała także pracę korektorki, a następnie współredaktorki. Była autorem wielu artykułów zamieszczanych w „Gazecie Skawińskiej”. Przez kilka lat była radną rady miejskiej w Skawinie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 9 listopada 2019 o godz.12 w Kościele Parafialnym pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, po czym nastąpi odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym.