Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

OSTATNIE WARSZTATY – RADZISZÓW

data dodania: 15 maja 2014

Ostatnim przystankiem na drodze naszej projektowej wędrówki był Radziszów. To tam zakończyliśmy cykl zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Pamiętajcie o Sokołach – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację zajęć edukacyjnych, wykonanie lalek w stroju historycznym i utworzenie portalu historycznego”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

W zajęciach wzięło udział 49 osób żywo zainteresowanych historią powstania i działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Męską część słuchaczy interesowały głównie fakty związane z wojskową działalnością „Sokoła” oraz imprezami sportowymi. Sporym zainteresowanie cieszyły się również lalki w damskim i męskim stroju „Sokoła”. Od jednego z uczestnika usłyszeliśmy pytanie o autentyczność sokolego pióra przy czapce. Wydaje się, że tematyka zajęć wypełniła lukę w wiedzy o historii regionu, zwłaszcza wśród młodych uczestników zajęć.

 Projekt: „Pamiętajcie o Sokołach – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację zajęć edukacyjnych, wykonanie lalek w stroju historycznym i utworzenie portalu historycznego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013