Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

PAMIĘTAJCIE O SOKOŁACH

data dodania: 27 grudnia 2013

Dzisiaj już niewielu mieszkańców Skawiny pamięta o tym, że działała tutaj prężna organizacja, rozwijająca sprawność fizyczną i hart ducha wśród młodzieży i starszych generacji, a także szerząca kulturę wśród swoich członków. Pozostały w pamięci i kronikach popisy gimnastyczne, zabawy i bale, swoiste festyny oraz sztuki teatralne wykonywane przez kółko amatorskie skawińskiego Sokoła… …początek sokolnictwa w Skawinie liczy się od roku 1896… …jak gdyby drugi etap rozpocznie rok 1914, początek pierwszej wojny światowej i rozpad monarchii austrowęgierskiej. Wtedy Sokoli też nie pozostali bezczynni. W dniu 26.08.1914 r. spod budynku „Sokoła” wymaszerowała do Krakowa drużyna ochotników, która zasiliła kompanie legionów Józefa Piłsudskiego

Aby upamiętnić to wydarzenie, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny oraz Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu w partnerstwie z Miejską Biblioteka Publiczną w Skawinie, przygotowało i realizuje projekt Pamiętajcie o Sokołach – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację zajęć edukacyjnych, wykonanie lalek w stroju historycznym i utworzenie portalu historycznego. Zadanie to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W jego realizacji wspiera nas również Gmina Skawina.

Projekt zakłada wydanie publikacji Pamiętajcie o Sokołach, utworzenie portalu historycznego, wykonanie lalek w historycznym stroju damskim i męskim Towarzystwa Gimnastycznego Sokół oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w 6 wiejskich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Podobnie jak przy projekcie Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę, 40 centymetrowe lalki zostaną wykonane w sposób umożliwiający zdjęcie i zaprezentowanie uczestnikom zajęć edukacyjnych, każdego elementu stroju. Trafią one do: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie oraz jej 6 wiejskich filii, do 4 gminnych Izb Regionalnych, Burmistrza i Wydziału Promocji MiG Skawina oraz Muzeum Regionalnego w Skawinie. Stanowić one będą ciekawy i unikalny eksponat prezentujący historyczne dziedzictwo regionu.

Utworzony portal historyczny będzie promował lokalne dziedzictwo historyczne. Na jego stronach prezentowana będzie m. in. historia powstania i działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, a także ogólna wiedza o historii i tradycji regionu.

Uczestnicy zajęć poznają genezę Towarzystwa Gimnastycznego Sokół jako organizacji krajowej i lokalnej, wybitnych działaczy i ich wkład w rozwój Towarzystwa, udział członków TG Sokół w I Wojnie Światowej, w szeregach Legionów Piłsudskiego. Zwrócona zostanie tez uwaga na działalność Towarzystwa jako współorganizatora życia kulturalnego w Skawinie (powstanie teatru amatorskiego, budowa własnego gmachu, organizacja imprez).

Zajęcia rozpoczną się wiosną 2014 r., ale już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach: www.tps.skawina.pl, www.biblioteka-skawina.pl, www.scw-skawina.pl