Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

PODSUMOWANIE IX KWESTY NA RATOWANIE ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW SKAWIŃSKICH CMENTARZY

data dodania: 5 listopada 2015

1 listopada 2015 roku Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zorganizowało kolejną IX KWESTĘ NA RATOWANIE ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW SKAWIŃSKICH CMENTARZY.
Jak zawsze organizowane przez nas zbiórki pieniędzy w Dniu Święta Zmarłych, są nie tylko sposobem na pozyskanie środków finansowych na renowację zabytkowych nagrobków, ale przede wszystkim towarzyszy im niezmiennie przesłanie – okazania szacunku zmarłym oraz podkreślenie potrzeby troski o historyczne miejsca dokumentujące naszą skawińską historię.
Pieniądze zebrane podczas dotychczasowych kwest przyczyniły się do podniesienia walorów estetycznych zabytków cmentarnych, które poddane są niszczącemu działaniu czasu,
a także zmiennym warunkom pogodowym. Od roku 2007, czyli od I Kwesty zorganizowanej przez TPS działaniom renowacyjno-konserwatorskim poddano 13 starych, zabytkowych i zniszczonych nagrobków.
W czasie tegorocznej kwesty zebrano 9850,28+10,05 € (w tym na cmentarzu parafialnym 8372,76 złotych oraz na cmentarzu komunalnym w Korabnikach 1477,52+10,05 €).
Wszystkim, którzy nawet najmniejszym datkiem przyczynili się do zebrania tej kwoty, serdecznie dziękujemy.
Każdy grosik wrzucony do kwestarskiej puszki stanie się przyczynkiem do tego, by zabytkowe groby naszych skawińskich cmentarzy przetrwały wiele lat i przyszłym pokoleniom pokazywały skawińską historię.
Jak co roku wolontariuszami w IX Kweście byli przedstawiciele niemalże wszystkich skawińskich środowisk. Najmłodszym kwestującym był uczeń Szkoły Podstawowej nr 4, reprezentujący jednocześnie OSP Skawina II- Korabniki dh junior Maksymilian Ożóg.
Wśród kwestujących mogliśmy spotkać przedstawicieli władz Miasta i Gminy Skawina, radnych miejskich, radnych powiatu krakowskiego, przedstawicieli skawińskich szkół i instytucji, członków zaprzyjaźnionych z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny organizacji oraz oczywiście członków TPS. Wśród nich byli Burmistrz MiG Skawina Paweł Kolasa, zastępca Burmistrza Norbert Rzepisko, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabie, członkowie Zarządu Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk i Adam Wójcik, a ponadto: Janusz Opydo, Jan Hajto, Czesława Kopeć, Władysław Matuła, Stanisław Pac, Zofia Płonka,Adam Łukasik, Borowiecka Maria, Czesław Gąsiorowski, Sojka Krystyna, Janusz Bysina, Maria Blus, Krystyna Droździewicz, Małgorzata Kopeć, Helena Kaim, Krzysztof Karczewski, Michał Grzeszczuk,Marcin Kuflowski, Grażyna Wójcik, Anna Wąsowicz,Zuzanna Wędzicha, Małgorzata Spólnik, Stanisław Lupa, Jadwiga Raczyńska, Sławomir Tarnopolski, Anita Karczewska, Katarzyna Polek, Magdalena Tarnopolska,Urszula Stochel, Jan Liskiewicz, Marian Strzeboński.
Liczną grupę kwestujących stanowiła skawińska młodzież. Z Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie kwestującymi byli: Anna Karwacik, Paulina Ożóg, Kamil Kucia, Joanna Pindel, Ola Karwacik,Patrycja Bilska, Marcelina Grzywa, Agnieszka Markowicz, Oliwier Malik, Paulina Tondyra, Patrycja Maj, Katarzyna Sokołowska, Joanna Pindel, Kamil Kucia, Dominika Moskała, Kinga Sołtys, a z Zespołu Katolickich Szkół: Marta Giemzik, Aleksandra Śliwa, Emilia Machowska, Alicja Klinowska, Agnieszka Mordarska, Sylwia Frączek, Magdalena Curzydło, Piotr Curzydło, Weronika Mackiewicz, Anna Adamik, Daria Rzepisko, Zuzanna Białas, Wiktoria Sypek i Marzena Sieprawska.
Nie zabrakło też harcerzy ze Związku Harcerzy Rzeczpospolitej byli nimi druhny i druhowie: Joanna Karaś, Zbigniew Krupnik, Olga Jarzyna, Iwona Bazan, Julia Mazalon,Oliwia Piwowarczyk, Gabrysia Krupnik, Katarzyna Gasz, Jacek Bazan, Janek Bazan, Zuzanna Karczewska, Maja Karczewska, Julia Czubaj, Jakub Słodyczka, Emilia Papież i Weronika Spólnik.
Jak zawsze od samego początku organizowania kwest przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny na cmentarzu komunalnym w Korabnikach kwestowali druhny i druhowie z OSP Skawina II-Korabniki. Wśród nich byli strażak-ochotnik ks. Jarosław Januszewski i brat zakonny – druh OSP Marcin Mistur. Ponadto uczestniczyli w nich: Joanna Rojewska-Maj, Agnieszka Maj, Emilia Kowalik Mariusz Abramski, Łukasz Bodek, Krzysztof Brandys, Dawid Lis, Kamil Piszczek, Jakub Kowalik, Michał Burda, Krzysztof Czopek,, Aleksandra Patalong, Łukasz Martyna, Leszek Maj, Kamil Ożóg, Krzysztof Ożóg, Dawid Hrabia, Dominik Ożóg, Mateusz Smaciarz oraz wspomniany już na początku super – strażak junior Maksymilian Ożóg.
W tegoroczną kwestę zaangażowanych było kilkudziesięciu wolontariuszy. Jesteśmy im wdzięczni za to, że poświęcili swój wolny czas. Gorąco im dziękujemy.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny dziękuje wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji IX Kwesty: Antoniemu Holikowi, dh Aleksandrze Markuszewskiej, a także koordynatorom ze skawińskich szkół: Małgorzacie Morawie oraz Bogumile Obrączko. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy pod adresem druha Dariusza Martyny z OSP Skawina II-Korabniki.
Już niedługo, bo 1 listopada 2016 roku spotkamy się na cmentarzu parafialnym i cmentarzu komunalnym na X Kweście na renowację zabytkowych nagrobków skawińskich cmentarzy organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny.