Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

PODSUMOWANIE PROJEKTU „Z PASJĄ DO ŻYCIA”

data dodania: 30 grudnia 2016

Projekt „Z pasją do życia” był przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Fundację Skawińskie Centrum Wolontariatu, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny i Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie. Głównym celem projektu była realizacja jednego z celów strategicznych programu Aktywność Społeczna Osób Starszych, czyli wzrost integracji wewnątrz i międzypokoleniowej dla 32 osób 60+ z terenu Gminy Skawina i gmin okolicznych i 15 osób niepełnosprawnych (podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie.  Uczestnicy, podzieleni na 8 osobowe grupy,  wzięli udział w następujących działaniach

Działanie I – warsztaty Aktywny senior – skuteczne działania na rzecz lokalnego środowiska, podzielono na następujące moduły:

 1. Moduł pierwszy – odkrywanie pasji współpracy. Zajęcia rozpoczęły się od ustalenia wspólnych zasad komunikacji oraz integracji uczestników poprzez zbudowanie wspólnego totemu. Seniorzy stworzyli ów symbol z różnych naturalnych materiałów, znalezionych w parku miejskim. Była to dla nich okazja do dyskusji na temat mocnych stron każdego z uczestników oraz zasobów, jakimi dysponuje cała grupa. Następnie przed uczestnikami postawiono zadanie opisania swojej największej pasji (prawdziwej lub zmyślonej). Każda osoba z pozostałej części grupy zadawała po  jednym pytaniu, a następnie grupa musiała zgadnąć, czy prezentacja była prawdziwa czy fałszywa.
 2. Moduł drugi – aktywny senior. Warsztaty rozpoczęły się od analizy problemów lokalnych, poprzez utworzenie uproszczonej analizy SWOT oraz przygotowanie mapy problemów. Następnie seniorzy wspólnie zastanawiali się, czy i jaki wkład mogą wnieść osoby starsze w budowę i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Każdy z uczestników miał zapoznać się z zakresem działalności jednej, lokalnej organizacji pozarządowej pod kątem zapotrzebowania na pracę wolontaryjną osób starszych. Wyniki swoich badań przedstawili na forum grupy. Prowadzący zajęcia dodatkowo opowiedział o różnych formach współpracy lokalnej, miedzy innymi o banku godzin, grupach wsparciach czy wymiany umiejętności.
 3. Moduł trzeci – Klub Lokalnego Lidera. W ramach zajęć opracowany został ramowy program działania klubu, który miałby być prowadzony samodzielnie przez uczestników po zakończeniu projektu. Omówiono tematy, jakie mogłyby być poruszane i formy tych spotkań.

 Działanie II – warsztaty dotyczące tematyki zdrowego żywienia objęły spotkania z dietetykiem, w trakcie których poruszono następujące tematy:

 1. Zrównoważona dieta dla seniorów – receptą na długie i dobre życie. W trakcie tych zajęć uczestnicy poznali podstawowe zasady prawidłowego żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem wieku osób go stosujących oraz szeroko pojętą profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych.
  1. Ziołolecznictwo. W tym module uczestnicy zostali zaznajomieni z szerokim zastosowaniem ziół w leczeniu najpopularniejszych dolegliwości zdrowotnych. Hasłem warsztatów stało się zdanie: aby się wyleczyć, niejednokrotnie wystarczy zajrzeć do spiżarni lub sięgnąć po składniki spożywcze i kuchenne przyprawy.
  2. Jadłospis na każdy dzień tygodnia. Uczestnicy wspólnie z prowadzącą zajęcia opracowali zbilansowany program żywieniowy zarówno dla mężczyzny, jak i kobiety.
  3. Nauka czytania etykiet, czyli jak kupować tanio i zdrowo. Seniorzy na przykładzie kilkunastu produktów spożywczych uzyskali wiedzę na temat oznaczeń i kodów pojawiających się na etykietach.

Działanie III – warsztaty realizacyjne, związane z przygotowaniem spektaklu teatralnego. Zajęcia odbywały się równolegle tym razem w dwóch, 16-osobowych grupach. Każda grupa wybrała inny temat swojego przedstawienia:

 1. Grupa I opowiedziała historię żołnierza walczącego w oddziale generała Stanisława Sosabowskiego pod Arnhem w 1944 r., podczas operacji Market-Garden. Przedstawieniu nadano tytuł Póki my żyjemy. Próby były czasem gorących dyskusji dotyczących szczegółów scenariusza, kostiumów (również z epoki), elementów dekoracji, pracy z rekwizytem, głosem i muzyką. Aktorzy w proponowanych rolach szukali sposobu na wyrażenie siebie, co wymagało samodyscypliny oraz pokonania własnych ograniczeń i kompleksów. Efektem warsztatów realizacyjnych było podniesienie samooceny beneficjentów i nabycie przez nich umiejętności aktorskich.
 2. Grupa II opowiedziała w przedstawieniu Matki inną historię. Opowieść o nadziejach związanych z oczekiwanym dzieckiem i trudnością w zaakceptowaniu jego niepełnosprawności. Staranność rekwizytów i strojów wprowadziła odpowiedni nastrój na scenie i widowni. Wyrażenie sceniczne tak trudnych treści, jakimi są choroba, niepełnosprawność, brak nadziei, bezsilność i rozpacz wymagało przekroczenia tabu związanego z ukrywanym cierpieniem i emocjami. Pomagało to w zintegrowaniu się grupy, dało poczucie wspólnoty, siłę bycia sobą bez kompleksów i poczucia winy. Taka świadomość nabyta przez beneficjentów tej grupy jest wartością mocno rozwojową.

Działanie IV – wyjazdy sieciujące, których zadaniem było budowanie poczucia wspólnoty w środowisku seniorów i osób niepełnosprawnych, gdyż w tej części projektu wzięli udział także uczestnicy ŚDS. Były to niezbędne działania, by rzeczywiście można było wdrożyć w życie ideę samopomocy oraz integracji międzypokoleniowej, a następnie by możliwym było kontynuowanie, po zakończeniu projektu, działania osób starszych wśród podopiecznych ŚDS. Wyjazdy odbywały się w dwóch grupach, w których skład wchodziło po szesnastu seniorów i po siedmiu podopiecznych ŚDS. Zostały one zorganizowane do miejsc oddalonych od Skawiny o nie więcej niż 150 km, co miało za zadanie promować lokalne atrakcje turystyczne i kulturalne, a także pozwoliło zachować założone we wniosku koszty. Uczestnikom towarzyszyli koordynator projektu oraz czterech wolontariuszy.

W ramach projektu beneficjenci odwiedzili również teatr. Oprócz celów integracyjnych wyjazd ten miał również przybliżyć niektórym uczestnikom tą instytucję. W trakcie warsztatów realizacyjnych okazało się bowiem, iż część z nich nigdy wcześniej nie było w teatrze. 8 listopada 2016 r. seniorzy mieli możliwość obejrzenia wybranego przez siebie przedstawienia. Była to pierwsza w sezonie 2016/2017 premiera Teatru Bagatela – spektakl Najdroższy w reżyserii Giovanny’ego Castellanosa.

Kulminacyjnymi momentami realizacji przedsięwzięcia były premiery przedstawień teatralnych przygotowanych przez obie grupy uczestników. Zgodnie z założeniami projektu, obydwa spektakle zostały zarejestrowane cyfrowo i są dostępne na stronie internetowej TV Skawina.