Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

POŚWIĘCENIE SZTANDARU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY

data dodania: 23 listopada 2012

Po ponad 30 latach od powstania TPS udało się wreszcie zrealizować wieloletnie marzenia członków o posiadaniu sztandaru naszego stowarzyszenia. W marcu doprowadzono do końca prace nad wyglądem i wizualizacją sztandaru. Zarząd rozpoczął intensywne działania nad pozyskaniem środków do wykonania sztandaru. Przychylne spojrzenie pana burmistrza Adama Najdera na działalność TPS, w znacznej mierze przyspieszyło zebranie środków finansowych. Nasz Sztandar został współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina. Resztę funduszy uzyskaliśmy ze składek społeczeństwa i różnych, sympatyzujących z nami przedsiębiorstw.

Teraz Zarząd musiał podjąć decyzję o terminie poświęcenia i przekazania sztandaru. Uznano, że poświęcenie sztandaru powinno odbyć się w bardzo uroczystym dniu, przy obecności jak największej ilości mieszkańców miasta Skawina, któremu nasza działalność jest poświęcona. Druga część uroczystości czyli przekazanie sztandaru i uhonorowanie darczyńców powinno odbyć się w niemal „rodzinnej” atmosferze.

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania oraz skromne możliwości finansowe naszego Towarzystwa ustalono dwa terminy.

Poświęcenie Sztandaru TPS zaplanowano na dzień 11 listopada, będący Świętem Niepodległości, a uhonorowanie darczyńców przewidziano na doroczne spotkanie opłatkowe Towarzystwa, w dniu 6 stycznia 2013 roku.

W niedzielę, 11 listopada, w Gminie Skawina odbyły się uroczyste obchody 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchody Narodowego Święta rozpoczęła uroczysta msza św. sprawowana w intencji ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Podniosłą atmosferę i wyjątkowo uroczysty charakter mszy nadała obecność licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych reprezentujących wszystkie środowiska i organizacje Gminy. Uroczystą oprawę mszy św.  podniosła obecność orkiestry dętej „Sygnał” z Radziszowa.

W takiej to scenerii proboszcz skawińskiej parafii ksiądz prałat Edward Ćmiel poświęcił nasz Sztandar. W czasie homilii w ciepłych słowach podziękował TPS za wieloletnią działalność na rzecz dokumentowania i ratowania pamięci o historii naszego miasta i żyjących w nim ludzi.

Po symbolicznym oddaniu hołdu poległym w imię Ojczyzny, spod kościoła wyruszył pochód w kierunku Rynku. Wśród pocztów sztandarowych, uczestniczących w pochodzie powiewał żółto – niebieski Sztandar Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Opracował:Stanisław Grodecki