Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

POZOWICE POZNAJĄ SOKOŁÓW

data dodania: 8 maja 2014

Kolejnym miejscem, w którym odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Pamiętajcie o Sokołach – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację zajęć edukacyjnych, wykonanie lalek w stroju historycznym i utworzenie portalu historycznego” były Pozowice. Tutaj słuchaczami byli uczniowie klas I-III ze szkoły podstawowej. Z powodu wieku uczestników, prowadząca zajęcia, Anna Kudela dostosowała formę opowieści do ich możliwości percepcyjnych. Skupiła się głównie na damskim i męskim stroju, który był charakterystyczny dla członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Dzieci z zaciekawieniem oglądały poszczególne elementy stroju, chłopcy byli żywo zainteresowani imprezami sportowymi, w których brali udział członkowie Towarzystwa. Wiele dzieci nie słyszało nigdy o TG „Sokół”, a nazwę „Sokół” kojarzyli, jeśli już, to tylko z budynkiem w samej Skawinie. Także i tutaj pytań nie było końca..

Projekt: „Pamiętajcie o Sokołach – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację zajęć edukacyjnych, wykonanie lalek w stroju historycznym i utworzenie portalu historycznego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013