Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

PRZYJAŹŃ BEZ GRANIC

data dodania: 23 maja 2013

PRZYJAŹŃ BEZ GRANIC –

CZYLI WYMIANA MIĘDZYNARODOWA UCZNIÓW ZE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W SKAWINIE Z UCZNIAMI SZKOŁY NR 2 W PRZEMYŚLANACH NA UKRAINIE

 

Kontynuując współpracę między szkołami, która zawiązała się w wyniku realizacji projektu „EURO 2012” – przeżyjmy to jeszcze raz” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we współpracy ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast przystąpił do podjęcia działań zmierzających do realizacji kolejnego, wspólnego międzynarodowego przedsięwzięcia – tym razem w zakresie aktywności kulturowej.Kształtując postawę wzajemnej otwartości i tolerancji, powstały dwa projekty: „Skawina i Przemyślany – miasta partnerskie. Poznajemy nasze małe ojczyzny.” i „Lwów – miasto sercu miłe. Kraków – miasto sercu bliskie. Poznajemy nasze małe ojczyzny sercem i umysłem.

Celem nadrzędnym tych projektów było zapoznanie młodzieży polskiej i ukraińskiej z historią miast Skawiny i Przemyślan oraz kulturą regionów, z których pochodzą. Oba projekty realizowane były trój etapowo.

Pierwszy etap obejmował działania przygotowawcze do spotkania z przyjaciółmi z Przemyślan na Ukrainie. Dzięki współpracy szkoły ze Skawińskim Centrum Wolontariatu 4 kwietnia 2013 r. przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe „Tradycyjny strój skawiński”. Młodzież SOSW w Skawinie uczyła się również śpiewu hymnu Skawiny. Z pomocą nauczycieli przygotowała też prezentację multimedialną „Zabytki i ciekawe miejsca Skawiny i okolic w obiektywie”. Wiele radości i pozytywnych emocji dostarczyły uczniom zajęcia taneczne „Tańczymy Krakowiaka”.

Drugim etapem realizacji projektu był wyjazd 25-osobowej grupy uczniów SOSW w Skawinie na Ukrainę w dniach 8-14 maja 2013 r. Podczas tego wyjazdu uczniowie ze Skawiny poznali ukraińskie realia, styl życia, tradycję i kulturę obwodu lwowskiego oraz zwiedzili Żółkiew – siedzibę rodową Żółkiewskich i Sobieskich, Lwów wraz z jego zabytkami i miasto partnerskie Przemyślany. Udali się też wraz z przyjaciółmi z Przemyślan w trzydniową wyprawę w ukraińskie Karpaty. Najwięcej emocji dostarczyła uczniom wycieczka do Wodospadu Szypot oraz pobyt w Dolinie Narcyzów.Szczególnym momentem podczas pobytu na Ukrainie była organizacja „Dnia Skawiny” w Przemyślanach, podczas którego zostały przedstawione efekty pracy uczniów SOSW w Skawinie, które miały na celu zaprezentować naszą małą ojczyznę poza granicami kraju i jednocześnie promować Gminę Skawina i Powiat Krakowski na szczeblu międzynarodowym. Podczas tego dnia młodzież uczestniczyła również w obchodach 5-tej rocznicy podpisania umowy o partnerstwie miast: Skawiny i Przemyślan. Po uroczystościach delegacja uczniów i nauczycieli z SOSW w Skawinie w towarzystwie Burmistrza Przemyślan udała się pod pomnik bł. Emiliana Kowcza, gdzie złożyła kwiaty.Będąc w Przemyślanach nasi uczniowie mieli też szansę wykazać się umiejętnościami sportowymi. W różnorodnych konkurencjach przygotowanych przez przyjaciół z Przemyślan udowodnili, że drzemie w nich sportowy duch. Z kolei podczas warsztatów z rysowania na szkle nasza młodzież pod okiem utalentowanych artystycznie kolegów i koleżanek z Przemyślan ćwiczyła swój warsztat plastyczny.

Końcowy – trzeci etap projektu stanowi podsumowanie przeprowadzonych działań – zostanie on zrealizowany podczas „Dnia Europejskiego” 7 czerwca o godz. 15.00 w Pałacyku Sokół w Skawinie.