Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

SENIORZY DOŁĄCZYLI DO GRONA NGO!

data dodania: 4 lutego 2013

Zarząd Klubu Seniora informuje, że w dniu 15.01.2013 r. – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu dla podmiotu:

SKAWIŃSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU SENIORA „SENIOREK” W SKAWINIE

Skład Zarządu Klubu jest następujący:

– Maria Blus – PREZES

– Maria Borowiecka – V-CE PREZES

– Zdzisław Samborski – V-CE PREZES

– Małgorzata Janiec-Jania – SEKRETARZ

– Janina Kwarciak – SKARBNIK

– Zdzisław Jurek – CZŁONEK ZARZĄDU

– Ryszard Panek – CZŁONEK ZARZĄDU

Tym samym staliśmy się osobowością prawną i będziemy nadal podtrzymywać i upowszechniać tradycję, świadomość społeczną i kulturową oraz pielęgnować polskość na terenie Miasta i Gminy Skawina.

Źródło: Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie