Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

SKARBY BLISKO KRAKOWA W OBIEKTYWIE…

data dodania: 3 listopada 2014

Dobiega końca IV jesienny etap konkursu fotograficznego – „Skarby Blisko Krakowa w obiektywie …” – do wygrania bony podarunkowe o wartości: 300, 200 i 100 zł. Zachęcamy do udziału. Termin składania prac: 14 listopada.

Tematyka konkursu to indywidualne spojrzenie na ciekawe miejsca (przyrodnicze, historyczne, kulturowe) znajdujące się na terenie gmin tworzących obszar LGD Blisko Krakowa: Czernichowa, Mogilan, Skawiny, Świątnik Górnych.

Fotografujemy Skarby Blisko Krakowa latem, czyli wszystko co ciekawe na terenie gmin: Czernichów, Skawina, Mogilany i Świątniki Górne. Inspiracją mogą być skarby wymienione na stronie internetowej http://www.skarby.bliskokrakowa.pl/ ale też liczą się miejsca wybrane przez Was, a ciekawe i ważne. Zachęcamy do udziału w zabawie. Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdziecie na stronie: http://www.bliskokrakowa.pl/pl/aktualnosci,339

Szczegóły na www.skarby.bliskokrakowa.pl

Organizacja konkursu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Działania 431 Funkcjonowanie LGD, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.