Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

SKAWIŃSKA „CZWÓRKA” W KLUBIE SZKÓŁ UNESCO

data dodania: 28 marca 2013

Od października 2009r. SP4 w Skawinie corocznie uczestniczy w akcjach organizowanych pod patronatem UNESCO.  Jako szkoła możemy poszczycić się honorowym certyfikatem UNESCO-20 lecie Konwencji o Prawach Dziecka oraz uczestnictwem w Klubie szkół UNESCO.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem końcowym z realizacji zadań projektu „Wszystkie Kolory Świata” przeprowadzonego w naszej szkole w lutym 2013r..

Ilość uczniów szkoły: 204

Ilość uczniów biorących udział w projekcie: 204

Ilość uczniów, którzy zaangażowali się w szycie laleczek: 47  (niektórzy szyli w parach)

Ilość laleczek uszytych przez uczniów: 40

Ilość laleczek uszytych przez nauczycieli SP4 oraz przyjaciół SP4- młodzież licealną – 9

Suma uszytych laleczek: 49

Kwota otrzymana ze sprzedaży laleczek i wpłacona na konto UNICEF/ cel: zakup szczepionek/ : 871 zł

I etap. Projekt rozpoczęliśmy od wspólnego spotkania uczniów i nauczycieli. Uczniowie zostali wprowadzeni w akcje propagowane przez UNESCO, zapoznali się z sytuacją dzieci w Czadzie (wykorzystano prezentację multimedialną UNESCO) oraz odbyli „ wirtualną podróż” przez kontynenty, kraje, stroje, imiona i tradycje  różnych regionów świata (prezentacja multimedialna przygotowana przez koordynatora projektu).

II etap: zajęcia wychowawcze w klasach poprowadzone przez wychowawców, mające na celu przybliżenie uczniom idei tolerancji, poszanowania odmiennej kultury, bogactwa kulturowego różnych narodów (między innymi z wykorzystaniem materiałów proponowanych przez UNESCO)

Efektem podjętych działań było wzbudzenie u uczniów ciekawości poznawczej, chęci niesienia pomocy innym oraz zapału do wykonywania laleczek.

III etap: szycie laleczek. Dokonano wyboru narodowości laleczki, poszukano materiałów i przystąpiono do pracy. Wychowawcy klas młodszych w większości pomagali uczniom na każdym etapie pracy, natomiast u uczniów starszych zauważono dużą samodzielność w wyborze kraju, zbieraniu informacji na jego temat- doboru materiałów do pracy, zaplanowaniu oraz jej organizacji. U wszystkich uczniów obserwowano duże zaangażowanie w wykonywane zadanie – w większości byli oni w ciągłym kontakcie jak nie osobistym to drogą elektroniczną z koordynatorem projektu oraz wychowawcami. Kontakty te podtrzymywały w uczniach zapał, wytrwałość w przyjemnym, ale dla większości, wcale nie łatwym zadaniu.  Im prace były bardziej zaawansowane- tym „temperatura” rosła, niecierpliwie oczekiwano na efekt końcowy- wykonaną laleczkę. Była też współpraca – niektórzy pracowali parami, trojkami; co było piękne: nikt nikomu nie zazdrościł pomysłu, materiału, wykonania- uczniowie dzielili się między sobą pomysłami i  doradzali sobie. Integracja w tworzeniu dobra to kolejny efekt działań naszych uczniów w projekcie.

Po trzech tygodniach intensywnej pracy, laleczki były gotowe- zewidencjonowano wszystkie- zebraliśmy 49 sztuk laleczek uszytych przez uczniów, nauczycieli oraz przyjaciół SP4. Dnia 25 lutego 2013r. w uroczysty sposób dokonano prezentacji laleczek. Każda z nich miała swój czas do przedstawienia się w sali gimnastycznej podczas obchodów Dnia Wszystkich Kolorów Świata. Ze względu na dużą ilość laleczek, które w tym dniu stały się gośćmi specjalnymi z różnych stron świata, ich prezentacja nakierowana była na przedstawienie kultury muzycznej wszystkich rejonów świata, z których pochodziły. Była, więc mini scena, małe parawaniki teatralne, małe tablice dekoracyjne, baloniki. Gospodarzem spotkania była Kaśka – lalka pacynka „pracująca” w szkole podczas zajęć z dziećmi (animowana przez koordynatora), zaś gośćmi specjalnymi wytworzone przez uczniów laleczki- animowane przez swych twórców. Było wesoło, kolorowo, panował klimat zabawy, podczas którego nie zabrakło elementów edukacyjnych (muzyka charakterystyczna dla danego kraju lub grupy, osoby- np. lalka Maryla Rodowicz wyśpiewała swój szlagier sprzed lat „Jadą wozy kolorowe”, lalki harcerzy zaśpiewały „Dola harcerza”, Antonella z Argentyny odtańczyła wspaniałe, ogniste tango, itp. Każdemu występowi towarzyszyła prezentacja multimedialna a na niej zaznaczony kontynent, z którego pochodził „gość” oraz flaga jego państwa. Na koniec w radosnym nastroju wszyscy zaśpiewali razem z Majką Jeżowską „Wszystkie dzieci nasze są”. Twórcy laleczek otrzymali gromkie i jakże bardzo zasłużone brawa za trud włożony w wykonanie laleczki, za wytrwałość oraz przede wszystkim za gotowość do poświęceń dla innych, do niesienia pomocy i wielkie serce, które było motorem napędzającym proces twórczy laleczek.

Jedna sala gimnastyczna „Czwórki”, a pomieściła cały świat

    WNIOSKI:

Pomysł na szycie laleczek, ich wystawę oraz sprzedaż okazał się bardzo pozytywnie odebrany przez całą społeczność szkoły jak i środowisko lokalne. Dzieci szyjące laleczki bardzo emocjonalnie (zwłaszcza te młodsze) przeżywały czas tworzenia, silnie się z nią wiązały (fakt wspólnego szycia z rodzicami, nadanie laleczce imienia jak i zdobyta wiedza o kraju, z którego ona pochodzi, czyniły laleczkę kimś bardzo znajomym i bliskim). Do tego koordynator akcji pedagog p. Renata Mlostek, dzięki osobistemu zaangażowaniu ukazała wszystkim możliwość połączenia wartości edukacyjnej projektu / zdobycie wiedzy o kontynentach, krajach, zwyczajach, strojach, muzyce/ z autentycznym czynieniem dobra.

Podsumowując –  to kolejny wspaniały pomysł na połączenie przyjemnego z pożytecznym w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie.

.