Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

SOKOŁY W BORKU SZLACHECKIM

data dodania: 30 kwietnia 2014

Kolejną miejscowością jaką odwiedziliśmy w ramach projektu: „Pamiętajcie o Sokołach – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację zajęć edukacyjnych, wykonanie lalek w stroju historycznym i utworzenie portalu historycznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 był Borek Szlachecki. Już od progu przywitała nas uśmiechnięta buzia pani Agaty Lasek. Zostaliśmy przyjęci w szkole bardzo serdecznie. W naszych warsztatach uczestniczyło w sumie 34 osoby. Męska część słuchaczy zainteresowana była głównie prezentacją multimedialna i przedstawionymi tam zdjęciami historycznymi ukazującymi sposób funkcjonowania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Panie natomiast koncentrowały się z kolei na pięknych lalkach ubranych w historyczny strój sokołów. Pytań nie było końca… Z żalem opuszczamy Borek Szlachecki i ruszamy do Woli Radziszowskiej.