Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

ŚWIAT JEST TEATREM

data dodania: 2 marca 2017

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny, Miejską Biblioteką Publiczną przystępują do realizacji projektu „Świat jest teatrem” współfinansowanego przez Urząd Miasta i Gminy Skawina. Głównym celem zadania jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec kultury poprzez uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych dzieci i młodzieży. W przedsięwzięciu weźmie udział 13-tu wychowanków klas I – III oraz IV- V Szkoły Podstawowej SOSW w Skawinie. Grant „Świat jest teatrem” będzie realizowany od marca do czerwca i rozpocznie się lekcją wychowawczą wprowadzającą uczniów w tajemnice teatru; uczniowie dowiedzą się co to jest sztuka teatralna, czy zawód aktora jest trudny i jak należy zachowywać się w teatrze. Następnie nasi podopieczni będą mogli na żywo skonfrontować wcześniej zdobyte informacje oglądając trzy spektakle w Teatrze Groteska. Kolejnym etapem naszego projektu będą zajęcia ceramiczne realizowane dzięki współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Skawinie. W trakcie zajęć nasi uczniowie będą tworzyć z gliny poznane postacie w przedstawieniach oraz będą lepić i ozdabiać maski teatralne. Czekają nas również niezapomniane chwile, przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Jak to w bibliotece bywa tajemnice i niespodzianki skrywają się w każdym kącie półki, taka też będzie nasza biblioteczna przygoda w której będziemy podążać śladami bohaterów wierszy Jana Brzechwy. Dlaczego zdecydowaliśmy się na teatr? Bo jest to bowiem rodzaj sztuki, który oddziałuje na młodego widza w sposób szczególny. Rozwija wyobraźnię, inspiruje zachowania twórcze i podnosi kompetencje kulturowe. Umiejętności te są niezwykle istotne w życiu młodego człowieka. Dodatkowo teatr kształtuje wrażliwość dzieci, doskonali umiejętność rozmowy i uzewnętrzniania swoich potrzeb i uczuć, kształci określone zachowania i postawy społeczne. Edukacyjne zajęcia teatralne pomagają aktywizować dzieci, a jednocześnie ułatwiają im kontrolę swoich emocji. Umożliwiają im swobodną ekspresję, poszerzają zasób słownictwa. Już w środę 8 marca w Tetrze Groteska czeka na nas historia pewnego małego koziołka, który nie słuchał mamy. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Grantu są nauczyciele SOSW; Agnieszka Janicka – Surowiec i Anna Kukla, patronat medialny obejmie Telewizja Skawina.