Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

TABLICA PAMIĄTKOWA HENRYKA JASKUŁY

data dodania: 26 listopada 2022

Współpraca Towarzystwa Przyjaciół Skawiny ze Społeczny Komitetem ds. upamiętnienia Kapitana Henryka Jaskuły na terenie Gminy Skawina.

W 2023 r. przypada 100. rocznica urodzin Henryka Jaskuły Kapitana Żeglugi Wielkiej Jachtowej. Aktem Założycielskim z dnia 14.06.2022 r. powołany został w Skawinie pod honorowym patronatem i z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Norberta Rzepisko Komitet Społeczny ds. upamiętnienia Kapitana Henryka Jaskuły na terenie Gminy Skawina. Komitet powołany został z inicjatywy Janusza Bierówki, przyjaciela zmarłego w dniu 14.05.2020 r. Kapitana Henryka Jaskuły, w związku z przypadającą w roku 2023 Jego 100 (setną) rocznicą urodzin i zaplanowanym pogrzebem w Przemyślu.

Celem Komitetu jest inicjowanie, wspieranie i rozwijanie wszelkich działań zmierzających do upamiętnienia osoby Kapitana Henryka Jaskuły i popularyzacji wiedzy na jego temat. Głównym założeniem Komitetu jest ufundowanie w Radziszowie – rodzinnej miejscowości Kapitana, tablicy pamiątkowej Jemu poświęconej.

W celu realizacji tego przedsięwzięcia Towarzystwo Przyjaciół Skawiny wyodrębniło celowe konto bankowe na które można dokonywać wpłat.

37 8600 0002 0000 0000 1427 0003 z dopiskiem „Upamiętnienie kapitana Henryka Jaskuły”

Realizacja celów Komitetu opiera się na pracy społecznej swoich członków oraz pracy społecznej swoich przedstawicieli. Przedstawicielami Komitetu Społecznego są:
Janusz Bierówka – przewodniczący, Adam Najder – sekretarz i Tomasz Stawowy – skarbnik.

Członkami założycielami Komitetu Społecznego są:

Zdzisława Bała – Sołtys Radziszowa

Janusz Bierówka – przyjaciel zmarłego Kapitana

Piotr Birówka – mieszkaniec Radziszowa

Jerzy Fedorowicz – Senator RP

Ewa Mann-Witańska – przedstawiciel żeglarskiej Fundacji Dar Śląska

Adam Najder – były Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Jerzy Oberski – prezes Fundacji Dar Śląska

Maciej Płonka – krewny zmarłego Kapitana

Bogusław Popowicz – artysta – mieszkaniec Radziszowa

Norbert Rzepisko – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Łukasz Sarnat – pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Tomasz Stawowy – dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Adam Wójcik – prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej.

Więcej informacji o Kapitanie i zaplanowanych oraz realizowanych zadaniach, można znaleźć na portalu: „Komitet Społeczny ds. upamiętnienia Kapitana Henryka Jaskuły na terenie Gminy Skawina” założonym na facebooku.