Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

,,Teatr mój widzę ogromny”

data dodania: 7 lipca 2023

Wraz z początkiem roku, rozpoczęliśmy wspólnie z Fundacją Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie realizację projektu współfinansowanego ze środków Gminy Skawina pt. „Teatr mój widzę ogromny”. Na dzień dzisiejszy powoli kończymy działania z nim związane a ich przebieg najlepiej zrelacjonuje kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy p. Stanisława Szczepaniak:

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Baletowej w Warszawie im. Romana Turczynowicza zorganizowaliśmy występ teatralny, pt. ,,Venimus – rzecz o Janie III Sobieskim”.
Niepełnosprawni aktorzy tworzą amatorską grupę Krewni Pana Boga od 2016 r. W repertuarze mamy kilkanaście sztuk autorskich dedykowanych tym właśnie artystom. Staramy się eksponować posiadane sprawności i talenty a nie oczywiste trudności, których w codziennym życiu doświadczają.
Jestem autorką scenariuszy. Pomaga mi w tym wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Od początku powstania Grupy jestem jej reżyserem i scenarzystą.
Venimus –to spektakl historyczny, jeden z dwóch o takiej tematyce, który znajduje się w repertuarze Krewnych. Wymaga od aktorów zróżnicowanych umiejętności aktorskich. Jedną z nich jest, np. umiejętność poruszania się w strojach z epoki, co nie jest wcale proste. Ponadto plastyczność tego przedstawienia wymaga szczególnej koncentracji, opanowania i koordynacji w zespole. Te wszystkie wymagania są spoiwem dobrego zgrania zespołu, treningiem współpracy, wzajemnej pomocy i wsparcia. Teatr jest dla tej grupy również doskonałym ćwiczeniem pamięci, nabywania umiejętności społecznych i sztuki komunikacji.
Venimus w Warszawie zagrany został podczas Szkolnego Dnia Wolontariatu. W organizację wydarzenia włączyła się młodzież, dla której współpraca z osobami z niepełnosprawnościami była lekcją wrażliwości i empatii. Szczególnie dla uczniów tej szkoły, której wychowankowie są wybitnie uzdolnieni artystycznie. Dla nich obejrzenie spektaklu w wykonaniu niepełnosprawnych aktorów było niezwykłą lekcją wychowawczą. Taki też był zamysł projektu. ,,Uczniowie widzą, że nie jest najważniejsza sprawność i rywalizacja lecz zaangażowanie, akceptacja swoich niedoskonałości i współpraca oraz wzajemna pomoc” – mówi wicedyrektor Szkoły Gabriel Mania. I są to bezcenne doświadczenia, których pamięć, miejmy nadzieję, nie przeminie wraz ostatnim dzwonkiem w roku szkolnym.