Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

„TO, CO NAS ŁĄCZY” – PODSUMOWANIE PROJEKTÓW

data dodania: 18 grudnia 2013

13 grudnia 2013 o godz. 16.00 w Sali Teatralnej Pałacyku Sokół w Skawinie odbyło się uroczyste podsumowanie projektów: „Czego Jan nie umie, tego Jaś go nauczy” oraz  „Kurtyna w górę!”. Oba projekty realizowane były przez Fundację Skawińskie Centrum Wolontariatu i Towarzystwo Przyjaciół Skawiny w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie i przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Te dwa niezwykle udane przedsięwzięcia uzyskały finansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013.

Bezpośrednimi odbiorcami projektów byli seniorzy. Zainteresowanie ich udziałem, szczególnie w ostatnim projekcie – „Kurtyna w górę”, związanym z uczestnictwem w krakowskim życiu teatralnym oraz doskonaleniem umiejętności obsługi e-book’ów i komputerów, było ogromne. Swój udział zadeklarowało ponad 40 osób w wieku 60+! Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowało się jedynie 30 osób, gdyż takie były jego założenia. Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa jakości i poziomu życia ludzi starszych poprzez aktywność społeczną i kulturalną. Ów cel miał zostać osiągnięty poprzez przeprowadzenie warsztatów informatycznych i teatralnych dla 30 osób starszych (60+)  z wykorzystaniem komputerów i czytników e-book`ów,  wykonanie przez uczestników prezentacji multimedialnych, relacjonujących i promujących projekt oraz organizację spotkania podsumowującego I i II edycję ASOS. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż przez cały czas trwania projektu realizowana była również wymiana międzypokoleniowa poprzez udział w przedsięwzięciu wolontariuszy ze skawińskich szkół ponadgimnazjalnych. Do prowadzenia zajęć pozyskani zostali doświadczeni i kompetentni trenerzy, mocno zaangażowani w prowadzone warsztaty. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją. Niewątpliwie jednak, największą atrakcję projektu stanowiły wyjazdy do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Seniorzy obejrzeli cztery spektakle: „Karnawał – czyli pierwsza żona Adama”, „Każdy musi kiedyś umrzeć”, „Tango Piazzolla” oraz „Peer Gynt”. Zanim na dobre rozpoczęła się ich teatralna przygoda, zwiedzili Teatr Słowackiego od kulis.

Podczas tego niezwykłego spotkania w mroźny, grudniowy wieczór seniorzy mieli niebywałą okazję pochwalić się swoją wiedzą i zdobytymi umiejętnościami przed zacnym gronem gości. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Wicestarosta Krakowski – Urszula Stochel, Asystent Burmistrza Miasta i Gminy Skawina ds. Organizacji Pozarządowych – Tomasz Stawowy, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Grażyna Wójcik. Imprezę poprowadzili charyzmatyczni konferansjerzy: Danuta Lach i Hubert Wasiuk.

W pierwszej części spotkania, zatytułowanej przez organizatorów „Wspomnień czar”, zaprezentowane zostały starannie przygotowane przez każdą grupę uczestników projektu prezentacje multimedialne. Zamieszczone w nich zdjęcia z warsztatów oraz wyjazdów do teatrów, opatrzone przez seniorów ciekawym, często dowcipnym komentarzem stanowiły osobliwą fotorelację z przebiegu projektu. Zaangażowanie seniorów w udział we wszystkich jego modułach zostało docenione przez organizatorów: każdy beneficjent otrzymał specjalny certyfikat, podkreślający zdobyte umiejętności. Wyróżnionych zostało także trzech wolontariuszy, którzy wnieśli duży wkład w realizację obu projektów: Dominika Palonek, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, Sabina Pasternak, uczennica Zespołu Katolickich Szkół i Emilia Kasprowicz, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Młodzież, która była istotnym elementem projektu, aktywnie współpracowała z seniorami podczas międzypokoleniowych warsztatów teatralnych i zajęć multimedialnych. Bezsprzecznie, stereotyp o braku możliwości porozumienia starszych z młodymi został przełamany.

Seniorzy mieli również okazję, by wyrazić swą wdzięczność za to, że znaleźli się ludzie, którzy dostrzegli potrzebę rozwoju i rozwijania kompetencji przez osoby starsze i postanowili stworzyć dla nich taką szansę, tutaj w Skawinie. Pani Maria Blus kierując na ręce Zarządu Fundacji SCW słowa podziękowania, wzruszonym głosem podkreśliła, że „było to po prostu niebywałe!”. Udział w zajęciach pozwolił im bowiem świetnie spędzić czas, dużo się nauczyć, nawiązać nowe znajomości i otworzyć się na nowe możliwości. Ważne było również dla nich to, że wszystkie zajęcia i wyjazdy do teatru były bezpłatne. Seniorzy podziękowali także swoim trenerom, którzy towarzyszyli im w tej niezwykłej, teatralnej przygodzie.

Po krótkiej przerwie, w której uroczono zebranych pysznym, wigilijnym poczęstunkiem, zaprezentowany został program artystyczny, zatytułowany „Piosenka jest dobra na wszystko”. Występ rozpoczął recital utalentowanej uczennicy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie, Mai Łuc. Wykonała ona wraz z towarzyszącym chórkiem dziewcząt – wolontariuszek: Emilii Kasprowicz i Magdaleny Skarbińskiej trzy utwory z repertuaru Anny Jantar. Następnie na scenie pojawili się studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego: Magdalena Mączka, Joanna Jakubowska, Piotr Rysiewicz, Anna Wyżga oraz Natalia Wojtas. Brawurowo wykonali oni piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk, Grzegorz Turnaua, Katarzyny Groniec, Kasi Nosowskiej i Kabaretu Starszych Panów.

Spotkanie seniorów, wolontariuszy, trenerów oraz osób zaangażowanych w realizację obu projektów, jak również tych mocno nam dopingujących pokazało, że łączy nas wszystkich bardzo wiele. Mamy przecież tę samą wrażliwość, pozytywnie odbieramy świat i ludzi, nie boimy się tego, co nowe i uparcie staramy się realizować marzenia – swoje i ludzi, którzy kroczą obok nas! A zatem? Już wkrótce kolejne projekty…

Realizacja spotkania podsumowującego nasze projekty, na tak wysokim poziomie, nie byłaby możliwa bez zaangażowania i wielkiego wysiłku włożonego przez fantastycznych ludzi, wolontariuszy naszej Fundacji i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego: Danutę Lach, Wiolettę Wójcik, Agnieszkę Zybek i Huberta Wasiuka. W imieniu własnym oraz wszystkich uczestników projektów serdecznie dziękujemy – mówi prezes SCW Katarzyna Witek.