Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

VI KWESTA NA RENOWACJĘ ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW CMENTARZY SKAWIŃSKICH

data dodania: 21 listopada 2012

Tradycyjnie już po raz szósty Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zorganizowało w dniu Wszystkich Świętych jednodniową Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków cmentarzy skawińskich. Kwesty w dniu Wszystkich Świętych to nie tylko zebranie środków na renowację zabytkowych nagrobków. Podstawowym przesłaniem jest okazanie szacunku zmarłym, podkreślenie potrzeby troski o historyczne miejsca dokumentujące naszą skawińską „Małą Ojczyznę”. Jest to również lekcja historii dla młodych pokoleń i przekazywanie im pasji społecznikowskiej.

Pieniądze zebrane w dotychczasowych pięciu kwestach w znaczący sposób przyczyniły się do podniesienia estetyki zabytków cmentarnych, poddanych niszczącemu działaniu czasu i warunków pogodowych, wielu starych i zniszczonych nagrobków. Rok 2012 był intensywnym okresem prowadzenia prac renowacyjnych. Dokonaliśmy renowacji pięciu wiekowych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym. W tym roku na konserwację i renowację wydano 18 tysięcy złotych.

W związku ze zbliżającą się 150 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego dokonano konserwacji kwatery Powstańców z 1863 roku wraz z miejscem upamiętniającym postać uczestnika tego powstania Józefa Kiełbusa. W ramach prac konserwatorskich dokonano odczyszczenia kamieni, spoinowania ich, impregnacji i malowania części metalowych. Nie pominięto również płyty nagrobnej (z roku 1900) innego uczestnika Powstania Styczniowego rotmistrza Józefa Zaręby. Dokonano zabiegów oczyszczających i uzupełnienia ubytków oraz hydrofobizacji.

Pracom konserwatorskim poddane były również zabytkowe nagrobki z XIX wieku skawińskich księży Jana Mordzińskiego ( odczyszczenie i wykonanie pokrywy z piaskowca, wyłożenie kostki granitowej wokół nagrobka) i Józefa Oleaczka (posadowienie na nowo płyty nagrobnej na ciosach z piaskowca i odczyszczenie jej).

Największym jednak wysiłkiem finansowym w w roku 2012 było renowacja zabytkowego pomnika (z roku 1855) Marii Ocetkiewiczowej . Zakresem prac objęto wykonanie fundamentu, usunięcia patyny, odkucie na nowo zwieńczenia z krzyżem, rekonstrukcję płaskorzeźby Chrystusa, rekonstrukcję liternictwa, odczyszczenie i impregnację.

Całkowity koszt renowacji pomnika Marii Ocetkiewiczowej wyniósł 12, 5 tysiąca złotych.

Oznakowano okolicznościowymi tabliczkami informacyjnymi wszystkie nagrobki poddane pracom renowacyjnym, za środki zebrane w trakcie wszystkich dotychczasowych kwest.

Ogółem w VI Kweście brało udział 76 osób.

Na starym Cmentarzu Parafialnym kwestowali:

członkowie Towarzystwa Przyjaciół Skawiny organizatora kwesty:

Czesława Kopeć, Janusz Opydo, Władysław Matuła, Małgorzata Spólnik, Magdalena Tarnopolska, Katarzyna Polek, Zofia Płonka, Helena Kaim, Maria Borowiecka, Krystyna Sojka, Zdzisława Nowak-Różycka, Anna Kudela, Maria Blus,Grażyna Woźniczka, Adam Woźniczka, Wanda Pabian, Jan Liskiewicz, Maria Dziobek

Nie tylko dorośli wspierają naszą ideę

– młodzież skawińskich szkół:

Zespół Szkół Ogólnokształcących:

Leszek Biela, Paweł Mazurkiewicz, Magdalena Sroka, Renata Wróbel, Magdalena Sroka, Renata Wróbel, Ewelina Sikora, Gabriela Świerkosz, Monika Klimek, Magdalena Żmuda, Justyna Bogoń

Dominika Badura, Kinga Prochownik, Ewelina Grzywa, Katarzyna Kotula, Gabriela Włodarczyk

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych:

Kamil Haja, Sylwia Boguta, Klaudia Szydłowska

Zespół Szkół Katolickich:

Karolina Witkowska, Michał Cholewa, Barbara Wątor, Monika Smolis, Natalia Wiklańska, Monika Wiklańska, Aleksandra Patalong,

 

Aleksandra Patalong w czasie kwestowania

– harcerze NZH „Czerwony Mak”:

dh Ewa Rydzewska,dh Aleksandra Raputa, dh Łukasz Marszałek,dh Miłosz Magiera, dh Michał Brandys, dh Jakub Kościelny

Ponadto zaszczycili nas swoją obecnością honorowo kwestujący:

– Urszula Stochel – wicestarosta Powiatu Krakowskiego,

– Norbert Rzepisko – radny Rady Miejskiej,

– Anna Wąsowicz –radna Rady Miejskiej

– Marcin Kuflowski – przewodniczący Rady Miejskiej,

– Janusz Bierówka – Przewodniczący Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”,

– Włodzimierz Galaciński –Przewodniczący Związku Rencistów i Emerytów,

– Janusz Bysina – Dyrektor CKiS,

– Krystyna Droździewicz – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej,

– Michał Grzeszczuk- Dyrektor Biblioteki Miejskiej,

– Czesław Gąsiorowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego,

– Sławomir Sroka – Przewodniczący PTTK,

Tomasz Stawowy- Szef Zespołu ds. Promocji, Sportu i Współpracy Urzędu Miasta.

– Marcin Cichoń z Banku Spółdzielczego w Skawinie.

Wicestarosta powiatu krakowskiego Urszula Stochel

  …oraz przewodniczący Rady Miasta Marcin Kuflowski w czasie kwesty.

 W czasie kwesty nie zawsze świeciło słońce. Krystyna Droździewicz…

…i Anna Wasowiczna cmentarzu parafialnym

 

Tomasz Stawowy, Janusz Bysina oraz uczennice ZKS

 

Na nowym Cmentarzu Komunalnym w Korabnikach kwestowali:

– strażacy z OSP Korabniki:

Piotr Suder, Jerzy Suder, Dariusz Martyna, Krzysztof Czopek,Leszek Maj, Tomasz Maj,Łukasz Martyna, Kamil Ożóg, Agnieszka Smaciarz, Joanna Rojewska—Maj, Mariusz Albromski, Łukasz Bodek

Nad sprawnym przebiegiem Kwesty czuwał tutaj z ramienia TPS Elżbieta Panek oraz prezes OSP Korabniki Leszek Maj.

Elżbieta Panek, Łukasz Bodek i Mariusz Albromski przed bramą

korabnickiego cmentarza

Pieczę na koordynacją tegorocznej Kwesty na swe barki wziął jak zwykle Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, a w szczególności: Stanisław Grodecki, Ewa Tarnopolska i Elżbieta Panek

Nazajutrz po przewiezieniu pieniędzy do siedziby TPS komisyjnie przeliczono je.

W czasie VI kwesty odwiedzający Cmentarz Parafialny wrzucili do puszek 7277,90 zł, 7,2 euro, 1 cent litewski, a Cmentarz Komunalny: 1407,22 zł.

Razem fundusz na renowację zabytkowych nagrobków skawińskich cmentarzy wzbogacił się o 8685,22 zł.

Zebrane środki zostały zdeponowane na odrębnym celowym koncie w Banku Spółdzielczym.

Nagrobki księdza Teofila Flisa oraz księdza Jana Kantego Zegadłowicza z przełomu są następnymi w planach renowacyjnych TPS.

Komendantowi Straży Miejskiej panu Wacławowi Sidutowi dziękujemy za ochronę puszek kwestarskich z obu cmentarzy i przechowanie ich do dnia następnego.

Bardzo gorąco dziękujemy dyrektorowi Centrum Kultury i Sportu panu Januszowi Bysinie za bezpłatne wydrukowanie okolicznościowych afiszy na kwestę.

Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do tych wszystkich, którzy przyczynili się do uporządkowania grobów objętych opieką TPS przed uroczystościami Wszystkich Świętych.

Wszystkim Darczyńcom oraz wszystkim, którzy zapewnili godny i sprawny przebieg VI Kwesty – serdecznie dziękujemy.

 

Opracował: Stanisław Grodecki