Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TPS

data dodania: 13 maja 2019

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

zaprasza,

na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się

w dniu 2 czerwca 2019 r. /niedziela/ w Pałacyku Sokół w Skawinie,
ul. Mickiewicza 7.

 

Zgodnie z § 24 Statutu Towarzystwa, Zarząd wyznaczył:

– I termingodzina 1645

– II termingodzina1715

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uchwalenie regulaminu obrad.
 6. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa za okres sprawozdawczy.
 8. Rozliczenie finansowe za rok 2018.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa za rok 2018.
 15. Przedstawienie Planu Pracy Zarządu TPS na rok 2019.
 16. Przedstawienie Planu finansowego na rok 2019.
 17. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu TPS na rok 2019 oraz Planu finansowego na rok 2019.
 18. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez Komisję uchwał i wniosków.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Prosimy o niezawodne uczestnictwo w Zgromadzeniu.