Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze TPS za 2019

data dodania: 7 września 2020

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

zaprasza,

na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się

w dniu 23 września 2020 r. /środa/ Restauracja Pod Irysami

ul. Kazimierza Wielkiego 8, 32-050 Skawina

 

Zgodnie z § 24 Statutu Towarzystwa, Zarząd wyznaczył:

– I termingodzina 1530

– II termingodzina1600

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uchwalenie regulaminu obrad.
 6. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa za okres sprawozdawczy.
 8. Rozliczenie finansowe za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa za rok 2019.
 15. Propozycja zmian w Statucie Towarzystwa Przyjaciół Skawiny w paragrafach dotyczących ilości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. (Przy akceptacji Walnego Zgromadzenia Członków TPS, przyjęte zmiany obowiązywać będą od przyszłorocznych wyborów do Władz TPS).
 16. Przedstawienie Planu Pracy Zarządu TPS na rok 2020.
 17. Przedstawienie Planu finansowego na rok 2020.
 18. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu TPS na rok 2020 oraz Planu finansowego na rok 2020.
 19. Wolne wnioski.cd
 20. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez Komisję uchwał i wniosków.
 21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny zwraca się z prośbą o potwierdzenie obecności na spotkaniu.

drogą elektroniczną pod adres email: tps.skawina@interia.pl

lub

telefonicznie:  12276-23-30, 502-502-958, 507-027-546

Jednocześnie informujemy, iż podczas zgromadzeni obowiązywać będzie bezwzględny obowiązek zakrycia ust i nosa.