Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

WSPOMNIENIE O KAZIMIERZE SKAŁUBIE

data dodania: 16 kwietnia 2019

12 kwietnia do 2019 roku odeszła od nas na zawsze Kazimiera Skałuba wieloletni i aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

KAZIMIERA SKAŁUBA urodziła się w 1941 roku w Wielopolu Skrzyńskim na Podkarpaciu. W 1963 r. ukończyła studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach i zamieszkała w Skawinie, gdzie rozpoczęła pracę zawodową w Liceum Ogólnokształcącym. W marcu 1986 r. uzyskała tytuł doktora nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, a rok później zdobyła III stopień specjalizacji zawodowej, nadany przez Główną Komisję Kwalifikacyjną w Warszawie. W czasie pracy w Liceum pełniła funkcję wizytatora metodyka matematyki w Kuratorium oświaty i Wychowania w Krakowie (wrzesień1975–sierpień 1979). Później była zastępcą dyrektora ds. Liceum w nowo powstałym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Skawinie. Po rozwiązaniu ZSO była wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Liceum do 1991 r. Przez 11 lat pracowała także jako nauczyciel akademicki. Po ponad 37 latach pracy w Liceum przeszła na emeryturę.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się w 15 kwietnia 2019r. w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny w Wielopolu Skrzyńskim koło Ropczyc. Po mszy św. nastąpiło odprowadzenia zwłok na miejsce wiecznego spoczynku. Śp. Kazimiera Skałuba spoczęła na tzw. Cmentarzu Starym w Wielopolu Skrzyńskim.

 
W tej smutnej uroczystości uczestniczyła Rodzina i bliscy śp. Kazimiery. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyła dość liczna grupa środowisk związanych ze zmarłą w okresie jej działalności w Skawinie. Byli nimi znajomi, delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego- oddział w Skawinie, reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego. Obecna była także kilkuosobowa delegacja Towarzystwa Przyjaciół Skawiny ze sztandarem owianym czarnym kirem.

W imieniu członków TPS swoją wieloletnią koleżankę i współpracowniczkę pożegnał Przewodniczący Zarządu Stanisław Grodecki słowami:

W ubiegły piątek dotarła do Towarzystwa Przyjaciół Skawiny tragiczna informacja. W tym dniu cała społeczność naszego Towarzystwa poniosło niepowetowaną stratę: odeszła od nas na zawsze koleżanka Kazimiera Skałuba. Z głębokim żalem pochylamy się nad tą trumną składając ostatni ziemski hołd śp. Kazimierze.

Śp. Kazimiera nie pochodziła ze Skawiny, ale zamieszkała w niej w 1963 roku po ukończeniu studiów matematycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Objęła wtedy posadę nauczyciela matematyki w skawińskim Liceum Ogólnokształcącym. Zapewne polubiła nasze miasto bo nie tylko pozostała w nim na całe swoje życie, ale włożyła wiele trudu, pracy i pomysłowości w rozwój skawińskiej kultury i oświaty.

Pracowita i ambitna, mimo licznych obowiązków rodzinnych i zawodowych ciągle doskonaliła i dokształcała się. Efektem tego było uzyskanie tytuł doktora nauk matematycznych. Przez wiele lat była wizytatorką metodyczną Krakowskiego Kuratorium Oświaty. W latach 1982-1991 była dyrektorem skawińskiego Liceum. Przez kilkanaście lat pracowała także jako nauczyciel akademicki na WSP w Krakowie.

Śp. Kazimiera Skałuba związana była z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny niemal od początku naszego istnienia. Jego członkiem została już w 1981 roku. Przez ponad 25 lat aktywnie uczestniczyła w działalności organów statutowych naszego Stowarzyszenia, najpierw jako członek Zarządu, a później członek Komisji Rewizyjnej.

Będąc pedagogiem a później dyrektorem skawińskiego Liceum dbała o popularyzację idei regionalizmu wśród skawińskiej młodzieży. Z jej inicjatywy w styczniu 1983 powstało w Liceum pierwsze młodzieżowe szkolne koło TPS. Było ono pierwowzorem dla później powstałych szkolnych kół TPS w wielu skawińskich szkołach.

W przed internetowej rzeczywistości działania szkolnych kół TPS takie jak: gazetki, kroniki, konkursy historyczne dobrze służyły edukacji regionalnej i tworzeniu więzi emocjonalnej młodzieży z ich małą Ojczyną.

Śp. Kazimiera prowadził także działalność publicystyczną. W wydawanych przez nas Informatorach TPS można znaleźć wiele jej artykułów oraz wierszy.

Do końca życia aktywnie współpracowała z Małopolskim Związkiem Regionalnym Towarzystw Kulturalnych publikując w ich wydawnictwach artykuły popularyzujące regionalizm i dokonania TPS.

Za jej codzienną pracę społeczną na rzecz tych organizacji została wyróżniona w 2011 tytułem Zasłużony członek TPS, a w 2018 Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych nadała jej medal im. Aleksandra Patkowskiego.

Dziękujemy Ci Kazimiero za wiele lat wspólnej pracy. Wpisałaś się na trwałe w historię naszego Stowarzyszenia oraz historię Skawiny.
Byłaś pracowitym i szlachetnym człowiekiem. Zapamiętamy Cię jako wspaniałą Koleżankę. Pozostaniesz w naszych myślach i sercach na zawsze…
Żegnamy Cię Droga Kazimiero … Spoczywaj w pokoju… Ufamy, że Bóg wynagrodzi Ci trud i troskę o Rodzinę i wychowanie młodzieży oraz Twoją działalność społeczną.

 Cześć Twojej pamięci!


Rodzinie i Bliskim zmarłej śp. Kazimiery Skałuby w imieniu wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny składamy wyrazy serdecznego współczucia.