Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

WSPOMNIENIE O TADEUSZU PARZE

data dodania: 15 lutego 2018

W dniu 31 stycznia 2018 r. zmarł Tadeusz Para, aktywny członek naszego stowarzyszenia, a także Harcerz Senior Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się w sobotę 3 lutego. Mszę Świętą w kościele p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza sprawował Proboszcz parafii ksiądz prałat Edward Ćmiel. W homilii ksiądz Proboszcz w ciepłych słowach podkreślił zaangażowanie ś.p. Tadeusza w działalność społeczną w Skawinie. Serdecznie wspominał swoje rozmowy z Nim.
W tej smutnej uroczystości uczestniczyła rodzina, przyjaciele i znajomi śp. Tadeusza oraz członkowie TPS ze sztandarem. Byli również harcerze „Czerwonego Maka” od najmłodszych do najstarszych, ze swoimi sztandarami, a z nimi Instruktorzy i Harcerze Seniorzy. Uczestniczyli w pogrzebie także – wspólnie z Instruktorami – harcerze 77. Drużyny Harcerskiej ZHP „Biedronka” im. Armii Krajowej – z Krzęcina.
Druga część uroczystości pogrzebowej odbyła się na Cmentarzu Parafialnym w Skawinie. Na jej zakończenie pożegnałam naszego Kolegę słowami:
„Drogi Tadeuszu
Chcę pożegnać Cię od członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Odszedłeś od nas niespodziewanie – i za wcześnie… Ze smutkiem towarzyszymy Ci w ostatniej drodze, wraz z Twoją Rodziną, krewnymi i przyjaciółmi oraz harcerzami.
Powiększyłeś Grono Tych, którzy odeszli na zawsze, a przez długie lata poświęcali wiele czasu dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, służyli mu swoją wiedzą i doświadczeniem oraz bezinteresownie i serdecznie troszczyli się o to, aby nasze stowarzyszenie służyło miastu i jego społeczności, realizując nasze statutowe zadania. Wspólnie cieszyliśmy się z naszych osiągnięć.
Urodziłeś się w Andrychowie w 1931 r. Jako kilkuletnie dziecko zamieszkałeś z rodzicami w Skawinie. Średnie wykształcenie zdobyłeś w Krakowie, tu także ukończyłeś studia na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracowałeś w zakładach branży energetycznej – 5 lat w Zabrzu w kopalni węgla kamiennego „Makoszowy”, a później w Zakładzie Energetycznym Kraków. Nadzorowałeś wykonanie wielu ważnych zadań energetycznych podejmowanych przez Twoją firmę, w tym m.in. budowę linii energetycznej prowadzącej przez Pieniński Park Narodowy. Na emeryturę przeszedłeś po 48 latach pracy. Jesteś ojcem dwojga dzieci, które wychowałeś wspólnie z małżonką, na prawych i wykształconych ludzi. Byłeś dobrym mężem, ojcem i dziadkiem.
Byłeś współzałożycielem i pierwszym drużynowym 8. Drużyny Harcerzy „Czerwone Maki” im. Bohaterów Monte Cassino – w 1957 r. Drużyna działała w oparciu o zasady „służby Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim”. Nawiązała stałą współpracę z kpt. Marianem Łozińskim – uczestnikiem bitwy o Monte Cassino, a także z uczestnikami tych walk z Krakowa. Druhowie tej drużyny przekazali tradycję młodym harcerzom. Byli także współfundatorami sztandaru dla nich w 2007 r. Wspomagałeś młodą drużynę w jej działalności. Byłeś jednym z założycieli Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”. W okresie 2005-2010 r. byłeś Przewodniczącym Sądu Harcerskiego, a później przez 5 lat jego członkiem.
W 2012 roku otrzymałeś tytuł Honorowego Członka Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”. Twoja postawa i zaangażowanie w realizację harcerskich zasad postępowania stały się wzorem dla harcerzy. Ich liczna obecność na Twoim pogrzebie, w harcerskich mundurach, świadczy o tym, że Cię szanowali, kochali i realizują ideały harcerskie, które im wpajałeś.
Kontakty z Marianem Pajączkowskim – ówczesnym wiceprzewodniczącym Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny – zapoczątkowały Twoją drogę do TPS. Imponował Ci wiedzą o Skawinie i okolicy oraz zapałem do działalności społecznej. Wraz z małżonką – panią Celiną – w 1993 r. wstąpiliście do TPS. Wnet dałeś się poznać jako aktywny członek Towarzystwa. Przez 3 kadencje byłeś członkiem Zarządu, w tym jego sekretarzem w kadencji 2002-2005 r., a w następnej kadencji działałeś w Komisji Rewizyjnej.
Byłeś członkiem zespołu zajmującego się inwentaryzacją naszych bogatych zbiorów, a była to czasochłonna i żmudna praca. Pisałeś artykuły do naszych „Informatorów”. Opisałeś w nich m.in. biografie żołnierskie bohaterów walk o Monte Cassino – kapitana Mariana Łozińskiego i majora Jana Henryka Żychonia – pochodzącego ze Skawiny, a także ostatnią drogę kpt. Mariana Łozińskiego na wieczną wartę. Pisałeś również o działalności harcerzy „Czerwonego Maka”, o uroczystościach organizowanych przez nich, o Harcerskiej Izbie Pamięci.
Uczestniczyłeś w przeprowadzaniu przez nas konkursów dla uczniów skawińskich szkół podczas zlotów tynieckich, organizowanych przez TPS i Oddział PTTK.
Byłeś w pierwszej grupie osób, które otrzymały tytuł „Zasłużony Członek Towarzystwa Przyjaciół Skawiny” – ustanowiony przez Walne Zgromadzenie TPS w 2011 r.
Działając społecznie znajdowałeś czas na realizację swoich zainteresowań. Uprawiałeś turystykę górską, byłeś sternikiem jachtowym. Lubiłeś grać w szachy; tajniki tej gry przekazałeś synowi.
Kiedy choroba uniemożliwiła Ci dalszą działalność w TPS, żywo interesowałeś się tym, jakie działania na bieżąco podejmujemy.
Za działalność zawodową, patriotyczną i społeczną otrzymałeś wiele wyróżnień i odznaczeń.
Byłeś pogodnym, pracowitym i szlachetnym człowiekiem. Zapamiętamy Cię jako wspaniałego Kolegę i Przyjaciela. Pozostaniesz w naszych myślach i sercach na zawsze…
Żegnamy Cię Drogi Tadeuszu… Spoczywaj w pokoju… Ufamy, że Bóg wynagrodzi Ci trud i troskę o Rodzinę, o nasze miasto, o wychowanie młodzieży w harcerskich szeregach.
Cześć Twojej pamięci!
Twojej Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia.”