Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

WSZYSTKO CO DOBRE, SZYBKO SIĘ KOŃCZY…

data dodania: 21 czerwca 2017

Kończy się rok szkolny, a wraz z nim projekt Świat jest teatrem. Trwał zaledwie trzy miesiące, co wymagało od nas maksymalnego wykorzystania czasu. Założenia jakie postawiliśmy przed uczestnikami projektu były bardzo ambitne, szczególnie iż dzieci miały nie tylko ograniczyć się do roli widzów, ale również wziąć aktywny udział w jego realizacji.

Działania rozpoczęliśmy od wyboru trzynastoosobowej grupy uczniów, która następnie została podzielona na cztery sekcje. Koordynatorki projektu, Anna Kukla i Agnieszka Janicka-Surowiec, każdej z sekcji przydzieliły konkretne zadanie. I tak:

– sekcja pierwsza „Krytycy” została zapoznana z aktualnym repertuarem Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska i dokonała wyboru trzech spektakli ich zdaniem najciekawiej się zapowiadających. Były to kolejno: Nie płacz koziołku, Kot w butach i Towarzystwo Jana Brzechwy.

– sekcja druga „Ciekawscy” koncentrowała się na przygotowaniu pytań jakie miały paść podczas dwudziestu godzin warsztatów edukacyjnych. Pytania miały dotyczyć spektakli teatralnych, które wybrali „Krytycy” oraz teatru jako instytucji kultury.

– sekcja trzecia „Rzeźbiarze” dokonała wyboru tematyki prac jakie miały zostać wykonane podczas warsztatów ceramicznych.

– sekcja czwarta „Czujni”, to sekcja której powierzono zadanie związane z utrzymaniem ładu i porządku podczas warsztatów edukacyjnych i ceramicznych oraz podczas wyjazdów do teatru.

Pani Dyrektor Grażyna Wójcik z zadowoleniem przyjęła pomysł nauczycieli na zaangażowanie uczniów klas młodszych w realizacje projektu. Poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, miało doskonały wpływ na świadomość własnej wartości uczestników. Każdy z uczniów czuł, że nie znalazł się w tej grupie przypadkowo, miał bowiem wyznaczone zadanie, które na miarę swoich możliwości było realizowane z wielką precyzją. Doskonała współpraca wszystkich sekcji przyniosła nadspodziewanie owocne efekty. Każdy z etapów przedsięwzięcia zakończył się pełną realizacją przyjętych celów i osiągnięciem zakładanych rezultatów zarówno jakościowych jak i ilościowych.

Punktem kulminacyjnym naszych wspólnych działań w zakresie realizacji tego projektu były zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Uczniowie zostali w ciekawy i zabawny sposób „przeegzaminowani” z tego co się wcześniej działo, a także z twórczości Jana Brzechwy. Po raz kolejny sprawdziła się zasada, że to co robimy z radością i zaangażowaniem przynosi najlepsze efekty. Dzieci świetnie pamiętały wszystkie spektakle, a fragmenty niektórych wierszy recytowały razem z prowadzącą zajęcia Panią Joanna Węgrzyn. Na końcu na wszystkich czekała niespodzianka. Uczniowie wreszcie zobaczyli efekty swoich rzeźbiarskich umiejętności i …zaniemówili. Prace z gliny, które wcześniej wykonali i zapamiętali jako szare i niedokończone, po szkliwieniu i wypaleniu zamieniły się w małe dzieła sztuki. Kolorowe kubki z „kocimi” motywami i teatralne maski na wszystkich zrobiły ogromne wrażenie. Po zapewnieniu dzieci, że ich piękne prace trafią z nimi do domów, trochę z żalem zakończyliśmy zajęcia, które okazały się strzałem w dziesiątkę!

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim tym, których zaangażowanie przyczyniło się do realizacji tego projektu. Odpowiedzialnym i co się okazało bardzo przedsiębiorczym uczniom z klas I – III i IV – V za wspaniałą zabawę oraz Panu Stanisławowi Grodeckiemu z Towarzystwa Przyjaciół Skawiny za umożliwienie realizacji pełnego przygód grantu a także Miejskiej Bibliotece Publicznej za owocną współpracę w trakcie zajęć edukacyjnych. Opiekę medialną nad projektem sprawowała Telewizja Skawina.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Skawina w ramach zadania „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z podsumowania projektu tutaj.